הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "log on" לעברית

חפש את log on ב: הטיות מילים נרדפות
להיכנס
להתחבר
היכנס
מתחברים
הכניסה
כניסה
תתחבר
Failed to create a session; confirm that the user has the proper privileges to log on to Microsoft Dynamics.
יצירת הפעלה נכשלה; ודא כי למשתמש יש הזכויות המתאימות כדי להיכנס ל - Microsoft Dynamics.
You cannot log on to Microsoft Dynamics because you do not have the correct IIS rights.
אין באפשרותך להיכנס ל - Microsoft Dynamics מכיוון שאין ברשותך זכויות IIS נכונות.
Couldn't log on to OneDrive.
לא ניתן להתחבר ל - OneDrive.
Outlook cannot log on. Verify you are connected to the network and are using the proper server and mailbox name.
ל - Outlook אין אפשרות להתחבר. ודא שאתה מחובר לרשת ומשתמש בשמות המתאימים עבור השרת ותיבת הדואר.
You cannot log on to Business Connector because you are locked out.
אין באפשרותך להיכנס ל - Business Connector מכיוון שאינך מורשה כניסה.
You must log on using a Windows account to install Exchange.
עליך להיכנס באמצעות חשבון Windows כדי להתקין את Exchange.
Logon failed. You must log on to Microsoft Exchange to complete this command.
הכניסה נכשלה. עליך להיכנס ל - Microsoft Exchange כדי להשלים פקודה זו.
You cannot log on to Microsoft Dynamics because the logon parameters do not match those currently being used in Business Connector.
אין באפשרותך להיכנס ל - Microsoft Dynamics מכיוון שפרמטרי הכניסה אינם תואמים לפרמטרים שבהם נעשה שימוש ב - Business Connector.
We were able to log on to the Mailbox.
לא היתה אפשרות להיכנס לתיבת הדואר.
The Exchange address book was unable to log on to the Exchange server. Contact your system administrator if the problem persists.
לפנקס הכתובות של Exchange לא היתה אפשרות להתחבר לשרת Exchange. פנה אל מנהל המערכת אם הבעיה נמשכת.
The attempt to log on to the messaging system failed.
הניסיון להיכנס אל מערכת העברת ההודעות נכשל.
The added users may still log on to your site by signing in with their email address.
המשתמשים שנוספו יכולים עדיין להיכנס לאתר שלך על-ידי כניסה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.
Unable to log on to the selected data source.
לא ניתן להיכנס למקור הנתונים שנבחר.
Please tell them all they have to do is log on to
אמור להם שכל שעליהם לעשות הוא להיכנס
You must log on to call this method.
עליך להתחבר כדי לקרוא לפעולת שירות זו.
The service does not allow you to log on anonymously.
השירות אינו מאפשר לך להיכנס באופן אנונימי.
Could not log on to the database.
לא היתה אפשרות להיכנס למסד הנתונים.
Unable to log on with the given username and password.
לא ניתן להתחבר עם שם המשתמש והסיסמה הנתונים
You can use your network credentials (the account you use to log on to your company network) or your.NET Passport.
באפשרותך להשתמש באישורי הרשת שלך (החשבון שבו אתה משתמש כדי להיכנס לרשת של החברה) או ב - .NET Passport שלך.
I can't log on and help you.
אני לא יכול להתחבר ולעזור לך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 252. מדויק: 252. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo