הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "logical" לעברית

חפש את logical ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Very logical, and yet poetic.
הגיוני מאד, יחד עם זאת גם פואטי.
Perhaps not prickly, merely logical.
אולי לא עוקצני, פשוט זה הגיוני.
Corrects an incorrectly spelt logical name in a relationship between ProcessSession and RecurringAppointmentMaster entities.
מתקן שם לוגי המאוית באופן שגוי בקשר בין ערכי ProcessSession ו - RecurringAppointmentMaster.
Connecting up to 10 switches as a single logical device using Virtual Chassis technology, and lowering management and administrative overhead.
חיבור של עד 10 מתגים כהתקן לוגי יחיד באמצעות טכנולוגיית Virtual Chassis וצמצום תקורת הניהול והתפעול.
And out of it comes a simple, logical game.
ובתוך כל זה הגיע בפשטות משחק היגיוני.
When I see this guy What's practical is logical
כשאני רואה, את הבחור הזה, מה שפרקטי הוא גם לוגי
Well, groupers would be more logical.
טוב, 'דגיגות' היה הגיוני יותר.
Performance issue found on logical disk containing system page file
בעיית ביצועים התגלתה בדיסק לוגי המכיל קובץ החלפה של המערכת
A token which identifies a logical workflow participant.
אסימון שמזהה משתתף לוגי בזרימת עבודה.
Any of the following conditions (logical OR)
כל אחד מהתנאים שלהלן (OR לוגי)
Virtual Chassis technology allows connecting up to 10 switches as a single logical device supporting up to 240 server access ports, lowering management and administrative overhead.
טכנולוגיית Virtual Chassis מאפשרת חיבור של עד 10 מתגים כהתקן לוגי יחיד התומך בעד 240 יציאות גישה לשרת, ובכך מצמצמת את תקורת הניהול והתפעול.
Backplane: 128 Gbps Virtual Chassis interconnect to combine up to 10 units as a single logical device
לוח אחורי: חיבור לרשת Virtual Chassis במהירות של 128 ג'יגה-סיביות לשנייה כדי לשלב עד 10 יחידות כהתקן לוגי יחיד
I mean, incredibly logical. So obvious, anybody could get it.
אני מתכוון, כל-כך הגיוני. זה ברור, כל אחד יכול לראת זאת.
Merges the source models of the project into one logical database model.
מיזוג מודלי המקור של הפרוייקט לתוך מודל מסד נתונים לוגי אחד.
No logical space left to create more user strings.
לא נותר מקום לוגי ליצירת מחרוזות משתמש נוספות.
Something that's completely normal or logical isn't going to be funny.
משהו שהוא נורמלי או הגיוני לחלוטין לא יהיה מצחיק.
That is a most logical interpretation, Captain.
זה ההסבר הכי הגיוני, קפטן.
A most logical use of violence... to punish the violent.
השימוש הכי לוגי באלימות כדי להעניש את האלים.
Therefore, it is logical that Beyond the stars in the universe...
לכן, זה הגיוני כי מעבר לכוכבים ביקום...
An amalgamation of them is a logical by-product.
התמזגות שלהם היא תוצר לוואי הגיוני.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1145. מדויק: 1145. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo