הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "longitude" לעברית

חפש את longitude ב: הגדרה מילים נרדפות
אורך
קו האורך
קווי האורך והרוחב
ובקו-אורך
וקו רוחב
קו-אורך

הצעות

46
It's been localised. 60 degrees longitude, 50 lat.
מצאנו מיקום 60 מעלות אורך, 50 לאט
It was a longitude, latitude, and 4891.
זה היה קן אורך, קן רוחב, והמספר 4891.
That's no good without the longitude.
זה לא שווה בלי קו האורך.
All you have to do is compel him to give you the longitude of Rebekah's location.
כל מה שאתה צריך לעשות הוא להכריח אותו לתת לך את קו האורך של המיקום של רבקה.
icon. A location can be one of the following: address, country, state, city, latitude\\longitude or zip code.
המיקום יכול להיות אחת מהאפשרויות הבאות: כתובת, ארץ, מדינה, עיר, קו רוחב או אורך או מיקוד.
Fisher was apparently making inquiries about Longitude Construction's subcontractors in Indonesia using unpaid labor.
פישר כנראה בירורים על קבלני המשנה של קו האורך הבנייה באינדונזיה באמצעות עבודה שלא שולמה.
Let's send people over to Longitude Construction, pick this guy up for murder.
בואו לשלוח אנשים מעל לקו אורך בנייה, להרים את הבחור הזה לרצח.
It's useless without longitude.
צפון, דרום זה חסר טעם בלי קו האורך.
What's your longitude?
מה קו האורך שלך?
Latitude et longitude?
קווי רוחב וקווי אורך?
Not latitude or longitude.
לא קו רוחב או אורך.
Latitude value must be a number between -90 and +90 and Longitude value must be a number between -180 and +180.
ערך קו הרוחב צריך להיות מספר בין -90 לבין +90 וערך קו האורך צריך להיות מספר בין -180 לבין +180.
Acrobat copies the data in this format: latitude then longitude, separated by a space.
Acrobat תעתיק את הנתונים בתבנית הבאה: קו רוחב ולאחר מכן קו אורך, כשהם מופרדים בפסיק.
So it's like the equator or the lines of longitude.
אז זה כמו קו-המשווה או קוי-האורך.
How do we get the longitude?
האם אנחנו מקבלים את קו אורך?
39-30 latitude, negative 89-42 longitude.
בנקודה הזו במחלף, קו רוחב 39-30קו אורך שלילי 89-42.
Could they be, like, a longitude or latitude?
הם יכולים להיות משהו כמו מידות קו אורך או רוחב?
Now we all agree that the Greenwich Observatory is zero degrees longitude.
'עכשיו כולנו מסכימים כי מצפה גריניץ הוא קו-אורך אפס מעלות.
Proceed immediately to... latitude 30 north, longitude 45 west.
התקדמו במיידית לקו רוחב 30 צפון" .קו אורך 45 מערב
From there, you can estimate your longitude.
משם, אתה יכול להעריך האורך שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94. מדויק: 94. זמן שחלף: 64 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo