הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "lunch break" לעברית

חפש את lunch break ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
הפסקת הצהריים בהפסקת צהריים הפסקת צהריים
להפסקת צהריים
הפסקת צהרים
הפסקת אוכל
להפסקת הצהריים
הפסקת האוכל
הפסקת הצהרים
ארוחת הצהריים
I caught her on her lunch break.
תפסתי אותה בזמן הפסקת הצהריים שלה.
You're supposed to let them in at your lunch break.
אתה אמור להכניס אותם הפסקת הצהריים שלך.
I can make $100 in a lunch break.
אני יכולה לעשות 100 דולר בהפסקת צהריים.
They are on lunch break now.
הם בהפסקת צהריים כרגע הם יתכנסו שוב.
Okay, lunch break's over.
ללא שם: אוקיי, הפסקת צהריים מעל.
You get one free bear claw every lunch break.
אתם מקבלים סופגניה אחת בכל הפסקת צהריים.
My lunch break is over in 10 minutes,
הפסקת הצהריים שלי תסתיים בעוד 10 דקות, ואני לא רוצה לאחר, אז...
I guess we caught teddy on his lunch break.
אני מניח שתפסנו את טדי בזמן הפסקת הצהריים שלו.
You've been sitting at your locker crying since lunch break.
גבר, אתה יושב ליד הארונית שלך ובוכה מאז הפסקת הצהריים.
I waited till Connie was out on lunch break.
חיכיתי עד הקונים היו על הפסקת הצהריים.
It's your lunch break. Notes?
בחייך, זאת הפסקת הצהריים שלך, רשימות?
Bev, my lunch break is practically over!
בב, הפסקת הצהריים שלי די נגמר!
I thought I'd use my lunch break to catch up on some work.
חשבתי שאני אנצל את הפסקת הצהריים שלי להשלים קצת עבודה.
But one day, I followed her on a lunch break.
אבל יום אחד, עקבתי אחריה בהפסקת צהריים.
Got errands to run next couple of days on my lunch break.
יש לי סידורים לעשות בכמה הימים הבאים בהפסקת צהריים שלי
Try to get a few more winks before your lunch break.
תנסה לישון עוד קצת לפני הפסקת הצהריים שלך.
well, my lunch break is over, so I have get back to the club.
ובכן, הפסקת הצהריים שלי נגמרה אז אני צריכה לחזור למועדון.
Terry Cho, a middle-school teacher who killed seven of his coworkers during his lunch break.
טרי צ"ו, מורה בבית ספר בינוני מי הרג שבעה מעמיתיו לעבודה במהלך הפסקת הצהריים שלו.
Our hair is wet because I just spent my lunch break taking a bath with my closer friends.
השיער שלנו רטוב בגלל שביליתי את הפסקת הצהריים שלי באמבטיה עם חבריי הקרובים.
Even worse, the service's scheduled during their own paid lunch break.
אפילו גרוע יותר, הלוויה תוכננה לזמן הפסקת הצהריים שלהם עליה הם לא מקבלים תשלום.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 271. מדויק: 271. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo