הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "maelstrom" לעברית

חפש את maelstrom ב: הגדרה מילים נרדפות
מערבולת
מערבולות איי הגלאפגוס
למערבולת
Sorry to interrupt what is surely a maelstrom of fascinating conversation.
מצטער להפריע מה הוא בוודאי מערבולת של שיחה מרתקת.
As he throws his might against the barrier, the power will build, culminating in a maelstrom of fire and destruction.
בעודו משליך מאודו נגד המכשול, הכח יבנה, שהגיעה לשיאה מערבולת של אש והרס.
A maelstrom of violence that required the weight of three legions under the command of the general, Vespasian, and his son, Titus, to crush it.
מערבולת של אלימות שדרשה את התערבותם של שלושה לגיונות תחת פיקודו של הגנרל אספסיאנוס ובנו טיטוס כדי למחוץ אותו.
Maelstrom are clearly buying something from him.
מערבולת הם בבירור קונה ממנו משהו.
The target is Maelstrom's second in command.
המטרה היא שני של מערבולת הפיקוד.
You need to find out where Maelstrom are planning to blow up tomorrow.
אתה צריך לברר שם מערבולת מתכנן לפוצץ מחר.
Trying to work out how Maelstrom could've got to him.
מנסה להבין איך מערבולת יכולה כבר הגיעה אליו.
Perhaps you'd like to tell me what your friends at the Maelstrom Syndicate are planning.
אולי תרצה לספר לי מה החברים שלך על סינדיקט מערבולת מתכננים.
I have chased you around the moons of Nibia and around the Antares Maelstrom, and around Perdition's flames.
רדפתי אחריך סביב הירחים של ניביה, סביב מערבולת אנטארס וסביב להבות הגיהינום.
What are Maelstrom planning?
מה מתכנן מערבולת?
A Maelstrom sleeper, no doubt.
רדום מערבולת, ללא ספק.
The Galapagos maelstrom creates waves over 9 meters high.
מערבולות איי הגלאפגוס" יוצרות גלים בגובה תשעה מטרים.
As an endless maelstrom of mass and energy,
כמערבולת אין סופית, של מסה ואנרגיה
To get through the maelstrom that guards the...
כדי לעבור את המערבולת ששומרת על ה...
No, the worst thing that can happen is we get carried up into the maelstrom south of Galapagos.
לא, הגרוע ביותר שיכול לקרות הוא שניסחף לתוך המערבולות דרומית לאיי הגלאפגוס.
In the midst of a maelstrom, you still have time for a christening.
בתוך כל התסבוכת, עדיין יש לך זמן לטבילה.
It should prevent her from regaining full consciousness and creating another maelstrom, for a time.
הוא ימנע ממנה לחזור להכרה מלאה, וליצור סערה נוספת בנתיים.
Our sun and the Earth and the solar system are either going to be flung out into interstellar space or they're going to be in here, in this maelstrom, hundreds of billions of suns swirling around each other
מערכת שמש השמש שלנו וכדור הארץ ו הם גם הולכים להיות השליכו החוצה אל חלל הבין כוכבי או שהם הולכים להיות כאן, במערבולת זו, מאת מיליארדים שמשות מסתחררות זה סביב זה
It was either that, or "Maelstrom,"
זה היה או זה, או "מערבולת,"
It was either that, or "Maelstrom," but that was so Nordic.
זה היה או זה, או "מערבולת," אבל זה היה כל כך נורדית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 53 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo