הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "magna carta" לעברית

חפש את magna carta ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
המגנה כרטה
המגנה כרטא
מגנה כרטה
למגנה כרטה
It certainly says far more about real freedoms than Magna Carta.
הוא בהחלט אומר יותר על חירויות אמיתיות מאשר המגנה כרטה.
Many thought the rebellion was over because John signed the Magna Carta.
רבים חשבו שההתקוממות הסתיימה משום שג'ון חתם על המגנה כרטה.
I am to be excommunicated for writing Magna Carta.
אני אנודה על כתיבת המגנה כרטה.
That is why the barons made King John sign the Magna Carta.
וזו הסיבה שבשלה אילצו הברונים את המלך ג'ון לחתום על המגנה כרטה.
I remember thinking, "1216 Rosella Drive... that's just one year after 1215, the year the Magna Carta was signed."
אני זוכר שחשבתי לעצמי: "רוזלה דרייב, 1216", שנה אחת בדיוק אחרי 1215, השנה בה נחתמה המגנה כרטה.
Magna Carta is worthless.
המגנה כרטה חסרת ערך
Magna Carta, Mr Speaker.
המגנה כרטה, מר רמקול.
I am to be excommunicated for writing Magna Carta.
אני הוחרמתי משום שכתבתי את המגנה כרטה.
Whereas Athenian democracy was focusing on the masterless citizen and empowering the working poor, our liberal democracies are founded on the Magna Carta tradition, which was, after all, a charter for masters.
בעוד הדמוקרטיה האתונאית התמקדה באזרחים ללא אדונים ובחיזוק העובד העני, הדמוקרטיות הליברליות שלנו מושתתות על מסורת המגנה כרטה, שהיא היתה, אחרי הכל, כתב זכויות לאדונים.
The Magna Carta was sealed at Runnymede on the 15th of June in the year of our Lord 1215.
המגנה כרטה נחתמה בראנימיד ב -15 ביוני בשנת 1215.
You know what a Magna Carta is?
אתה יודע מהי המגנה כרטה -?
And I believe that a Magna Carta for the Internet is exactly what we need.
ואני מאמין שמגנה כרטא למען האינטרנט זה בדיוק מה שאנו צריכים.
But as for the Magna Carta, King john will sign it.
אבל באשר למגנה כרטא המלך ג'ון יחתום עליה.
They have their Bill of Rights, equal perhaps to our Magna Carta.
להם יש את מגילת הזכויות הזהה אולי למגנה כרטה שלנו.
It would be like destroying the Magna Carta or the original pages of Chaucer's "Canterbury Tales."
זה יהיה כמו להרוס כרטה או הדפים המקוריים של של צ'וסר "סיפורי קנטרברי"
It's a speech at conference, not the Magna Carta.
זה נאום בכנס לא המגנה כרטא.
London, the Magna Carta. Italy, the sacred Shroud.
בלונדון, המגנה כרטה, באיטליה, התכריך הקדוש
This is not the Magna Carta, just put an X!
זה לא המגנה כרטא, רק תרשום איקס!
Which is an idea also found here in the Magna Carta.
שהוא גם מצא רעיון במגנת כרטה כאן.
I'm not crazy. It's 1216, one after Magna Carta.
"אני לא משוגע, זה 1216, שנה אחרי המגנה כרטה".
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 53 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo