הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "magnetic fields" לעברית

חפש את magnetic fields ב: מילים נרדפות
שדות מגנטיים
השדות המגנטיים
השדה המגנטי
השדות המגנטים
בשדות מגנטיים
But that's not all, because superconductors don't like magnetic fields.
אבל זה לא הכל, כיוון שמוליכי-על לא אוהבים שדות מגנטיים.
And we can decide whether magnetic fields are important for habitability or not.
ונוכל להחליט אם שדות מגנטיים הם חשובים לסביבה ראויה לחיים או לא.
They can sense the magnetic fields of the earth.
הם יכולים לחוש את השדות המגנטיים של כדור הארץ.
They say that birds can see the magnetic fields of the earth.
אומרים שציפורים יכולות לראות את השדות המגנטיים של כדור-הארץ.
The magnetic fields are so strong That they can bend space-time,
השדה המגנטי כל-כך חזק שהוא יכול לכופף את, מרחב הזמן
I mean, they say these places, The magnetic fields are so strong
אומרים שבמקומות האלה, השדה המגנטי כל-כך חזק
We're looking at millimeter accuracy with regard to spatial and millisecond accuracy using 306 SQUIDs - these are superconducting quantum interference devices - to pick up the magnetic fields that change as we do our thinking.
אנו מסתכלים בדיוק של מילימטר מבחינת המרחב ובדיוק של מילי-שניה תוך שימוש ב -306 SQUIDs - אלה הם התקנים מוליכי-על בעלי אפקט קוונטי - כדי ללכוד שדות מגנטיים אשר משתנים בזמן שאנו חושבים.
Astraeus' engines generate thrust using self-sustaining magnetic fields to accelerate the ions.
מנועי אסטריאוס מייצרים דחף על ידי שדות מגנטיים שמקיימים את עצמם כדי להאיץ את היונים.
And as Faraday showed us, electric currents produce magnetic fields.
וכפי שפאראדיי הראה לנו, זרמים חשמליים יוצרים שדות מגנטיים.
It's an exceptional example of magnetic fields and telepathy.
זאת דוגמא יוצאת דופן של שדות מגנטיים וטלפתיה.
The - the magnetic fields bending space-time or whatever.
השדה המגנטי מכופף את מרחב הזמן או מה שזה לא יהיה.
Electricity is created by rotating magnetic fields.
החשמל נוצר על ידי שדות מגנטיים מסתובבים.
We're like changing electric and magnetic fields You can't have one
אנחנו כמו שדות מגנטיים וחשמליים משתנים אי אפשר שיהיה האחד
I would like to talk for just a minute or two about magnetic fields.
הייתי רוצה לדבר רק לדקה או שתיים על שדות מגנטיים.
The human's impervious to our powerful magnetic fields.
מצחיק, נכון בני האדם יכולים לעבור, את השדות המגנטיים שלנו.
So, Mr. Humphrey, how you like new magnetic fields?
אז, מר האמפרי, מה דעתך על השדות המגנטיים החדשים?
The dome's altered the magnetic fields around Chester's Mill before, when the monarch butterflies were attracted to it, but never to this extent.
הכיפה שינתה בעבר את השדות המגנטיים סביב צ'סטרס מיל, כשכל פרפרי הדנאית המלכותית נמשכו לזה, אבל מעולם לא בהיקף הזה.
The human was impervious... to our most powerful magnetic fields... yet in the end, he succumbed to a harmless sharpened stick.
בני האדם יכולים לעבור את השדות המגנטיים שלנו, אבל בסוף, הוא נכנע למקל מחודד.
Inside a star there are magnetic fields, enormous pressures, solar flares, conditions that make events unpredictable by any mathematics.
יש שדות מגנטיים, לחצים עצומים התפרצויות געשיות, מצבים שגורמים לאירועים בלתי ניתנים לחיזוי בכל חישוב.
Mr. foss, just let your imagination conceive for a moment of a tool that can read magnetic fields as a blind man can read braille.
מר פוס, פשוט תן לדמיון שלך לחשוב לרגע על כלי שמסוגל לקרוא שדות מגנטיים כמו שאדם עיוור מסוגל.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 71 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo