הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "magnitude" לעברית

ראה גם: orders of magnitude
חפש את magnitude ב: הגדרה מילים נרדפות
גודל
סדר גודל
סדר הגודל
החשיבות
עוצמת
שכזה
היקפה
חשיבותך
סדר גודלה
מגניטוד
בגודל כזה
בקנה מידה כזה
בסדר הגודל כזה
בסומטרה
בעוצמת

הצעות

But the magnitude of the problem is something we need to appreciate.
אבל גודל הבעיה הוא משהו שאנחנו צריכים להעריך.
Only then will they trigger disturbance of a decent magnitude.
רק אז הם יפעילו הפרעה של גודל הגון.
Even police is shocked to the magnitude of attack in the whole Sydney.
גם המשטרה היא המומה סדר הגודל של התקפה בכל סידני.
But the magnitude of your negligence requires a greater sacrifice.
אבל סדר הגודל של הרשלנות שלך דורש הקרבה גדולה יותר.
You're not appreciating the magnitude of my discovery, Miss Lane.
אינך מעריכה את גודל התגלית שלי, העלמה ליין!.
I can't even imagine the magnitude of the explosion.
אני אפילו לא יכול לדמיין את גודל הפיצוץ.
I hope you fully appreciate the magnitude of your impending good fortune.
אני מקווה שאתה מעריך את גודל המזל הטוב שלך.
People predicted the right direction but not the right magnitude.
אנשים חזו את הכיוון הנכון אך לא את סדר הגודל הנכון.
First of all, we have to think about the magnitude of the problem.
קודם כל, אנחנו צריכים לחשוב על גודל הבעיה.
The tech is no use to anybody unless current technology makes a leap forward by an order of magnitude.
טק שום תועלת לאף אחד אלא אם הטכנולוגיה הנוכחית עושה צעד קדימה על ידי סדר גודל.
And as I arrived at the Channel Tunnel, I started to realise the magnitude of my task.
וכמו הגעתי מנהרת התעלה, התחלתי להבין את גודל של המשימה שלי.
Our cruisers can't repel firepower of that magnitude.
ספינות הקרב שלנו לא יכולות להדוף עוצמת אש בסדר גודל שכזה.
That's an order of magnitude, up or down.
זה סדר הגודל, למעלה או למטה.
These are factors of large magnitude.
אלה הם גורמים בסדר גודל ניכר.
More like decrease their magnitude To keep you from hurting yourself.
יותר כמו להקטין גודלם כדי לשמור אותך מלפגוע בעצמך.
We can't wear kid gloves around something With powers of that magnitude.
אנחנו לא יכולים ללבוש כפפות של משי סביב משהו עם כוחות בסדר גודל זה.
Stars of our magnitude tend to gravitate to each other.
כוכבים בקנה מידה שלנו נוטים להימשך זה לזה.
Severe head trauma, internal injuries consistent with a fall of that magnitude.
פגיעת ראש אנושה פציעות פנימיות המתאימות לנפילה מגובה שכזה.
A 7.2 magnitude earthquake has hit Haiti.
רעידת אדמה בעוצמה 7.2 פגעה בהאיטי.
how do you defend against a threat of that magnitude?
איך אתה מתגונן למול איום בסדר גודל כזה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 348. מדויק: 348. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo