הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "manage" לעברית

חפש את manage ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Use these settings to manage your apps for Office catalogs.
השתמש בהגדרות אלה כדי לנהל את היישומים שלך עבור הקטלוגים של Office.
Click to manage how Access connects to SharePoint lists.
לחץ כדי לנהל את אופן החיבור של Access לרשימות של SharePoint.
The IIS Manager allows you to manage the Web Application Server.
IIS Manager מאפשר לנהל את שרת יישומי האינטרנט.
This page allows you to manage all of your Project Web App virtual directories within this farm.
דף זה מאפשר לך לנהל את כל הספריות הווירטואליות של Project Web App במסגרת חווה זו.
As compliance case reviewer or manager, you can also view or manage your cases through Zoom service.
כמנהל או כבודק אירועי תאימות, באפשרותך גם להציג או לנהל את האירועים שלך דרך שירות Zoom.
Create databases and programs to track and manage your information by using Microsoft Office Access.
צור מסדי נתונים ותוכניות כדי לנהל את המידע שלך ולעקוב אחריו ב - Microsoft Office Access.
Members of this management role group can manage Unified Messaging organization, server, and recipient configuration.
חברים בקבוצת תפקידי ניהול זו יכולים לנהל תצורות של ארגונים, שרתים ונמענים של Unified Messaging.
To manage your Outlook account settings, use the links below.
כדי לנהל את הגדרות חשבון Outlook שלך, הפעל את הקישורים שלהלן.
Members of this management role group can manage Exchange anti-spam features and grant permissions for antivirus products to integrate with Exchange.
החברים בקבוצת תפקידי ניהול זו יכולים לנהל תכונות למניעת דואר זבל ב - Exchange ולהעניק הרשאות לשילוב מוצרי אנטי-וירוס עם Exchange.
Microsoft Office Starter To-Go Device Manager encountered the following error while attempting to setup your computer to manage Office enabled devices.
מנהל ההתקנים של 'Microsoft Office Starter לדרך' נתקל בשגיאה הבאה במהלך ניסיון להגדיר את המחשב לנהל התקנים המותאמים לשימוש ב - Office.
Office is currently offline. Go online to add or manage services.
Office אינו מקוון כרגע. התחבר לאינטרנט כדי להוסיף או לנהל שירותים.
Double-click this message to go to the Office Online website to manage your published calendars.
לחץ פעמיים על הודעה זו כדי לעבור לאתר Office Online כדי לנהל את לוחות השנה שלך שפורסמו.
A SharePoint Central Administration Web Application allows you to manage configuration settings for a server farm.
יישום אינטרנט של הניהול המרכזי של SharePoint מאפשר לך לנהל הגדרות תצורה עבור חוות שרתים.
You can create SharePoint Online site collections, set storage quota, manage user permissions, and change site access type.
באפשרותך ליצור אוספי אתרים של SharePoint Online, להגדיר מיכסות אחסון, לנהל הרשאות משתמש ולשנות סוג גישה לאתר.
Provides the SharePoint Online administrator the ability to manage My Sites.
מספק למנהל SharePoint Online יכולת לנהל את 'האתרים שלי'.
For linked content, it is usually best to manage your styles in InDesign.
לתוכן מקושר, מומלץ לנהל את הסגנונות ב - InDesign.
In InCopy, you can manage hyperlinks only if the story is checked out for editing.
ב - InCopy ניתן לנהל היפר-קישורים אם הכתבה הוצאה מאחסון לצורך עריכה.
In a Contribute site, you manage underlying file and folder permissions directly on the server.
באתר של Contribute ניתן לנהל הרשאות גישה לקבצים ולתיקיות בשרת.
Once your IT managers learn one system, they understand how to manage next-generation Dell servers.
לאחר שמנהלי ה - IT שלך ילמדו מערכת אחת, הם יבינו כיצד לנהל שרתים של הדור הבא של Dell.
That way, we can help our customers maximize existing investments with tools designed to manage Dell hardware.
בדרך זו, אנו יכולים לעזור ללקוחותינו לנצל השקעות קיימות באמצעות כלים שנועדו לנהל את החומרה של Dell.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5519. מדויק: 5519. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo