הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "map" לעברית

חפש את map ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Load a sample file and then map each column heading to a target Microsoft Dynamics CRM field.
טען קובץ דוגמה ולאחר מכן מפה כל כותרת עמודה לשדה יעד של Microsoft Dynamics CRM.
Some data files are not mapped. Please map them to Microsoft Dynamics CRM record types to continue.
קבצי נתונים מסוימים אינם ממופים. מפה אותם לסוגי רשומות ב - Microsoft Dynamics CRM כדי להמשיך.
In fact, migrated volumes automatically map to associated hosts regardless of physical location to Dell complement leading virtual machine movement engines.
למעשה, אמצעי אחסון שהועברו עוברים מיפוי אוטומטי למארחים קשורים ללא תלות במיקומם הפיזי ביחס למנועי ההעברה של המחשב הווירטואלי הראשי המשלים של Dell.
Determines if the map control will query the Virtual Earth web service asynchronously and continue rendering without the tiles.
קביעה אם בקרת מיפוי תשלח שאילתה לשירות האינטרנט של Virtual Earth באופן אסינכרוני ותמשיך לבצע עיבוד ללא משבצות.
Fires when active image map area defined by PostBackValue is clicked.
מופעל בעת לחיצה על אזור פעיל של מפת תמונה שהוגדר על-ידי PostBackValue.
Name of the Microsoft Dynamics CRM record type for which this data map is defined.
שם סוג הרשומה של Microsoft Dynamics CRM שעבורו מוגדרת מפת נתונים זו.
This strategy map has not yet been upgraded to work with this version of PerformancePoint Services.
מפת אסטרטגיה זו לא שודרגה עדיין כדי לפעול עם גירסה זו של שירותי PerformancePoint.
Photoshop then applies the depth map to one of four possible geometries to create a 3D model.
לאחר מכן, Photoshop מחילה מפת עומק על אחת מארבע הצורות הגאומטריות האפשריות של הדגם התלת-ממדי.
Specifies whether the image map causes postback or navigation behavior.
מציין אם מפת התמונה גורמת ל - postback או לפעולת ניווט.
Verify that Excel can export data through the current XML map
ודא שיש ל - Excel אפשרות לייצא נתונים דרך מפת ה - XML הנוכחית
Determines if the document map width will grow proportionally with the size of the ReportViewer control.
קובע אם רוחב מפת המסמך יגדל באופן יחסי לגודל של פקד ReportViewer.
Choose New map to create your data settings from scratch.
בחר באפשרות 'מפה חדשה' כדי ליצור את הגדרות הנתונים שלך מההתחלה.
View or modify XML map properties.
הצג או שנה מאפיינים של מפת XML.
Create a strategy map report that is connected to a scorecard by using Microsoft Office Visio 2013 or a later version of Visio.
צור דוח מפת אסטרטגיה המחובר לכרטיס ניקוד באמצעות Microsoft Office Visio 2013 או גירסה מאוחרת יותר של Visio.
Invalid document. No map tag.
המסמך לא תקף. אין תגית מפה.
Layers panel showing 3D textures, grouped by texture map type
החלונית 'שכבות' המציגה מרקמי תלת-ממד, כשהם מקובצים לפי סוג מפת מרקם
However, Photoshop can create UV overlays as guides to help you visualize how a 2D texture map matches up with the 3D model surfaces.
עם זאת, Photoshop יכולה ליצור כיסויי UV כקווי עזר כדי לסייע להבחין כיצד מפת מרקם דו-ממדית מותאמת למשטחי הדגם התלת-ממדי.
Georegistering a PDF map or scan of geospatial data
רישום גאוגרפי של מפת PDF או סריקה של נתונים גאו-מרחביים
Class schedule, map, book list.
לוח זמנים לכיתות, מפה, רשימת ספרים.
Looks like a map of downtown, highlighted.
נראית כמו מפה של מרכז העיר עם כבישים מסומנים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6353. מדויק: 6353. זמן שחלף: 137 ms.

map out 45

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo