הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "margins" לעברית

ראה גם: profit margins
חפש את margins ב: הגדרה מילים נרדפות
שוליים
שולי
לשולי
לגבולות
השוליים
לשוליים
בשולי
הרווחים
מהשוליים

הצעות

Tiny font, double-sided, no margins.
כתב קטנטן, דו צדדי, בלי שוליים.
Change text frame inset spacing (margins)
שינוי ריווח כניסה ממסגרת טקסט (שוליים)
Show page margins in Report view?
האם להציג את שולי העמוד בתצוגת דוח?
Customize cell margins and the spacing between cells.
התאם אישית את שולי התאים ואת המרווח בין תאים.
Sets document margins to enclose all drawing objects on the page
הגדרת שולי המסמך להכללת כל אובייקטי הציור בעמוד
Blunt surface of the orbital margins indicates the victim is male, Caucasian.
משטח לאנט של שולי מסלול מציין את הקורבן הוא זכר, קווקזי.
The crew has commuted your sentences by the narrowest of margins.
הצוות החליף את המשפטים שלך על ידי הכי צר של שוליים.
Dr. Shepherd is examining the margins of the tumor.
ד"ר שפרד בוחנת את שולי הגידול.
It was a clean excision, and we got clean margins.
זאת היתה כריתה נקייה ויש לנו שוליים נקיים.
The large wounds have clean margins, show signs of caving.
הפצעים הגדולים והם נקיים שולי, להראות סימנים של מערות.
But Cristina felt she got clean margins?
אבל כריסטינה הרגישה שהיו לה שוליים נקיים?
The system you select for the horizontal ruler governs tabs, margins, indents, and other measurements.
המערכת שתבחר לסרגל הרוחב שולטת על טאבים, שוליים, כניסות ומידות נוספות.
When two (or more) margins coincide, only a colored line appears.
כששני ערכי שוליים (או יותר) מתנגשים, מופיע רק קו צבעוני.
Displays a dialog box that enables the user to change page-related print settings, including margins and paper orientation.
מציג תיבת דו-שיח המאפשרת למשתמש לשנות הגדרות הדפסה הקשורות לעמוד, כולל שוליים וכיוון הנייר.
Lets InDesign calculate the margins to accommodate the bleeds and the other printer mark options currently set.
מאפשר ל - InDesign לחשב את השוליים כך שיתאימו לבלידים וליתר אפשרויות סימוני המדפסת המוגדרות כרגע.
Text box with borders has zero margins
לתיבת טקסט עם גבולות יש שוליים בגודל אפס
Move our product, your margins are higher.
נפיץ את הסחורה שלך, שולי הרווח יהיו גבוהים יותר.
This river has three, five, thousand margins.
לנהר הזה יש שלוש, חמש, ואפילו אלף גדות.
Sum of margins should be less then the page bounds.
סכום השוליים צריך להיות קטן מגבולות הדף.
They bring ideas from the margins into the mainstream.
הם מקרבים רעיונות מן השוליים אל הזרם המרכזי,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 339. מדויק: 339. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo