הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "market model" לעברית

חפש את market model ב: מילים נרדפות
מודל שוק
מודל השוק
Hong Kong was also the model which leaders like Deng Xiaoping could copy, when they decided to move all of the mainland towards the market model.
הונג קונג היתה גם המודל שמנהיגים כמו דנג קסיופנג יכלו להעתיק, כאשר הם החליט להניע את כל סין הגדולה לעבר מודל השוק.
Demonstrated successes there led to a consensus for a move toward the market model for the entire economy.
הם הדגימו הצלחות שהובילו לקונצנזוס עבור מהלך לקראת מודל השוק עבור כל הכלכלה.
cases where nations work together, in effect, de facto, the way China and Britain worked together to build, first a little enclave of the market model, and then scale it throughout China.
מקרים בהם אומות פועלות יחד, למעשה, דה פקטו, באופן בו סין ובריטניה פעלו במשותף לבנות תחילה מובלעת קטנה של מודל השוק, ולאחר מכן להפיץ אותו ברחבי סין.
There is an old saying that the competitive market model seeks to "create the best possible goods at the lowest possible prices".
יש אמרה ישנה שאומרת שמודל השוק התחרותי שואף "ליצור את המוצרים הטובים ביותר במחירים הנמוכים ביותר".

תוצאות נוספות

Are you the free-market role model that I'm supposed to follow?
אתה המודל הנאו-ליברלי שעליו אני צריך להתבסס?
Classifieds. Next to a "French model, Shepherd's Market."
במודעות הדרושים, ליד."דוגמנית צרפתיה, שוק הרועים"
In return for the loans, they would have to turn themselves into models of the free market.
כתמורה להלוואות, הם יחוייבו להפוך את עצמם לדגמים של השוק החופשי.
As you're thinking, this is a toy model of something like selling in the stock market during a rising market. Right?
בזמן שאתם חושבים, זהו דגם צעצוע של משהו כמו מכירת מניות בזמן שהשוק בעלייה, נכון?
I created a business model from my bedroom that revolutionized an international market and cut violence in the drug trade by half.
אני יצרתי אתמודל עסקי מחדר השינה שלי כי מהפכה שוק בינלאומי ולחתוך אלימות בסחר בסמים בחצי.
This model will not even be on the market for the next few months but I got Rudy to pull some strings.
מודל זה לא אפילו להיות בשוק לחודשים הקרובים אבל יש לי רודי למשוך בחוטים.
And it so happens that this is a product that, because of its nature, a business model to address this market requires you to guarantee to your producers that their product will be reliably placed in the markets where it is consumed.
ובמקרה מדובר במוצר, שבשל טבעו, מודל עסקי שפונה לשוק האמריקאי דורש ממך להבטיח ליצרנים שהמוצר שלהם יגיע באופן בטוח לשוק בו הוא נצרך.
We are looking at the emergence of a car 2.0 - a whole new market, a whole new business model.
כל הדברים הללו שקוראים מסביבינו אנו מסתכלים על עלייתו של רכב 2.0 שוק חדש, מודל עסק חדש.
And then, there's business model issues about how to try to effectively market it and get it to people.
ואז יש בעיה של המודל העסקי של איך לנסות לשווק את זה באופן יעיל ולהעביר את זה לאנשים.
Not only to build the systems, the business models that allow us to reach low income people in a sustainable way, but to connect those business to other markets, to governments, to corporations -
לא רק להקים את המערכות, המודלים העסקיים שמאפשרים לנו להשפיע על בעלי ההכנסה הנמוכה באופן בר-קימא, אלא גם לחבר את העסקים האלו, לשווקים אחרים, לממשלות, לתאגידים...
We think ultimately, all of this stuff can come together, a new model for mobility, a new model for housing, a new model for how we live and work, a path to market for advanced technologies.
שהיתי זמן רב בפינלנד, במפעל לעיצובים של אוניברסיטת אלטו, שם יש להם חנות משותפת ומעבדה משותפת, חללים שקטים משותפים, חללי אלקטרוניקה, מקומות לפעילות של פנאי.
The new model, producing just next to the consumer market, will be much cleaner, much better for our environment.
המודל החדש, ייצור ממש ליד שווקי הלקוח, יהיה הרבה יותר נקי, הרבה יותר טוב לסביבה שלנו.
There are business models, and there are financials, and there are markets and there is that. Overall, of all the things that you have to do, what is the single most important thing the VC is going to be investing in?
יש מודלים עיסקיים, ויש נתונים כספיים ויש את השווקים ויש את זה בצורה כללית כל הדברים שאתם צריכים לעשות מהו הדבר האחד הכי חשוב שקרן הון הסיכון הולכת להשקיע בו
And actually true to form, Renault has put a billion and a half dollars in building nine different types of cars that fit this kind of model that will come into the market in mass volume - mass volume being the first year, 100 thousand cars.
ולמעשה, באמת, רנו השקיעו מיליארד וחצי דולר בבניית תשעה מודלים של מכוניות חשמליות שמתאימות למודל זה. שיכנסו לייצור תעשייתי ומסחר בשוק, כלומר, בשנה הראשונה 100 אלף מכוניות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18. מדויק: 4. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo