הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "mass media" לעברית

חפש את mass media ב: מילים נרדפות
תקשורת המונים
תקשורת ההמונים
תקשורת המונית
במאסות של תקשורת
Then directly onto the television screens in all our homes in this exciting new age of mass media.
ואז היישר אל מרקעי הטלוויזיה בבתים של כולנו, בעידן החדש והמסעיר הזה של תקשורת המונים.
Think of mass media as providing common ground and you have the recipe for taking this idea to a whole new place.
תחשבו על תקשורת המונים בתור כזו המעניקה בסיס משותף ויש לכם המתכון ללקיחת רעיון זה אל מקום אחר לגמרי.
Our mass media reflect this.
תקשורת ההמונים שלנו, משקפת זאת
Which is why a continually fraudulent zeitgeist is output via religion, the mass media, and the educational system.
זאת הסיבה לכך שתמונת מצב מפוברקת, מופצת ללא הפסק באמצעות הדת תקשורת ההמונים ומערכת החינוך.
TV and mass media made it really easy to spread ideas in a certain way.
הטלוויזיה ותקשורת ההמונים הפכו את הפצת רעיונות בדרך מסויימת זו לקלה מאוד.
They feed you mass media The age is electric
הם מאביסים אותך במאסות של תקשורת העידן מחושמל
You forgot the first rule of mass media!
שכחת את החוק הראשון בתקשורת המונית!
I'm a sophomore and studying communications, TV and mass media,
אני בשנה שניה. אני לומד תקשורת, טלויזיה ותקשורת המונים.
And also, they are famous now on the streets, on mass media and social.
וגם, הם מפורסמים עכשיו ברחובות, במדיה ובמדיה החברתית.
So this person is a key link in connecting mass media and social media together.
כך שאדם זה הוא חוליית מפתח המקשרת תקשורת המונית ותקשורת חברתית ביחד.
They chain you and brainwash you when you least expect it They feed you mass media The age is electric
הם כובלים אותך, ושוטפים לך את המוח כשאתה הכי פחות מצפה לזה הם מאביסים אותך במאסות של תקשורת העידן הוא חשמלי
I'm a sophomore and studying communications, TV and mass media, and basically trying to live life like a normal kid, which I always wanted growing up.
אני בשנה שניה. אני לומד תקשורת, טלויזיה ותקשורת המונים. ואני מנסה לחיות כמו כל בחור נורמלי. זה מה שתמיד רציתי כשהייתי ילד.
But now, thanks to the internet, thanks to the explosion of mass media, thanks to a lot of other things that are bubbling through our society around the world, tribes are everywhere.
אבל כעת, תודות לאינטרנט, ותודות להתפוצצות של המדיה להמונים, ותודות להרבה דברים אחרים שמבעבעים בחברה שלנו ובעולם, שבטים נמצאים בכל מקום.
Mass Media Murderer? I think this would be a fine opportunity to give our interns real-world experience.
רוצח אנשי תקשורת אמרת אני חושב שזו תהיה הזדמנות טובה לתת למתמחים שלנו
Mere fodder for the mass media.
אתם מזון לתקשורת ההמונים...
Age demographics: the 18 to 49 demo has had a huge impact on all mass media programming in this country since the 1960s, when the baby boomers were still young.
דמוגרפיית גיל: לדמוגרפיית 18 עד 49, היתה השפעה אדירה על כל תכנון המדיה במדינה מאז שנות ה60, כשהבייבי בומרס עוד היו צעירים.
And voila, that picture went viral and broke the censorship and forced mass media to cover it.
והנה, התמונה הפכה לויראלית ושברה את הצנזורה והכריחה את המדיה לסקר את זה.
That drives tune-in behavior back into mass media, and you have these cycles that drive the overall behavior.
וזה גורם להתנהגות מכווננת החוזרת לתקשורת המונית, ואז מקבלים את המעגלים הללו שמניעים את ההתנהגות הכוללת.
You might to ask yourself why the entire culture is utterly saturated by mass media entertainment from all sides, while the educational system in America continues it stupefying downward slide since the US government decided to take over subsidize the public school system.
כל-כך בתקשורת המונים מכל כיוון בזמן שמערכת החינוך באמריקה, ממשיכה בהידרדרותה המטמטמת מאז שהממשל בארה"ב החליט לנהל ולסבסד את כל בתי הספר הממלכתיים.
legal and cleared and permissions have been obtained - and probably insurance has been obtained before you could get into the channels of mass media communication.
חוקי ועבר את כל האישורים - וגם סביר להניח, ביטוח נקנה לפני שאתה יכול להיכנס לערוצים של תקשורת המונית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 50 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo