הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: may never
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "may" לעברית

הצעות

may i ask 898
may need 815
681
may want 599
may take 553
You may think you know him,
אני מתכוון למישהו חשוב, אתם אולי חושבים שאתם מכירים אותו.
You may think I love you not.
אתה אולי סבור שאינני אוהב אותך, דבר זה יתחוור בהמשך.
Anyway... I may or may not have gotten a little sentimental.
בכל אופן, יכול להיות שנהייתי קצת סנטימנטלי.
If the original packaging is not available, the Dell analyst may assist by providing packaging; however an additional fee may apply.
אם האריזה המקורית אינה זמינה, האנליסט של Dell עשוי לעזור ולספק לך אריזה; עם זאת, עשוי לחול תשלום נוסף על שירות זה.
This may sound odd, but may I join?
זה אולי יישמע מוזר, אבל אני יכול להצטרף?
Parse may only be called once.
ניתן לקרוא ל - Parse פעם אחת בלבד.
TypeName and Type may not both contain values.
לא ייתכן מצב שבו הן TypeName והן Type כוללים ערכים.
Automated ExMon data collection may fail for servers running Windows 2000 Server.
איסוף אוטומטי של נתוני ExMon עלול להיכשל עבור שרתים שפועל בהם Windows 2000 Server.
Failed to get VSTOInstaller may not be installed correctly.
קבלת נתיב VSTOInstaller נכשלה. ייתכן ש - VSTO אינו מותקן כהלכה.
An error occurred during string may be caused by invalid Unicode strings.
אירעה שגיאה במהלך פעולת מחרוזת. ייתכן שהגורם לכך הוא מחרוזות Unicode לא חוקיות.
Disrupting that field may trap him.
אם נשבש את השדה הזה, אנחנו עשויים ללכוד אותו.
UI type editor may be set for the enumerations with Int32 underlying type only.
ניתן להגדיר עורך מסוג ממשק משתמש עבור ספירות עם הסוג הבסיסי Int32 בלבד.
Customers may purchase Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract without meeting the minimum asset requirements as defined by region.
לקוחות יכולים לרכוש את חוזה ProSupport הכלל-ארגוני של Dell מבלי לעמוד בדרישות המינימום לנכסים שהוגדרו לאזור.
Dell may contact me with relevant information and offers.
Dell יכולה ליצור עמי קשר עם מידע רלוונטי והצעות.
Could not find UserProfileChangeJob; it may not have been provisioned yet.
לא היתה אפשרות למצוא את UserProfileChangeJob; ייתכן שפריט זה עדיין לא הוקצה.
These plug-ins may limit your access of certain encryption features in Acrobat.
תוספים אלה עלולים להגביל את הגישה לתכונות הצפנה מסוימות של Acrobat.
Skype is updating files. This may take some time.
תוכנת Skype מעדכנת קבצים. פעולה זו עשויה להימשך זמן מה.
This program is not known to Skype and may be a potential security risk.
תוכנה זו לא מוכרת ל-Skype ויכולה להוות סיכון אבטחה פוטנציאלי.
SQL Reporting Services 2000 version snapshot detected. Auto upgrade may be attempted.
זוהתה תמונה של גירסת SQL Reporting Services 2000. ייתכן שיתבצע ניסיון לשדרוג אוטומטי.
InDesign may not recognize some of the fields.
ייתכן ש - InDesign לא יזהה את כל השדות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 75553. מדויק: 75553. זמן שחלף: 404 ms.

may i ask 898
may need 815
may want 599
may take 553

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo