הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "may have" לעברית

חפש את may have ב: מילים נרדפות

הצעות

194
126
115
He may have altered his MO.
אולי הוא השתחרר מהכלא או חזר לעיר.
Your brother may have mentioned me?
אני אנה - .אחיך אולי הזכיר אותי
Disables features you installed for use with Internet Explorer that may have been created by companies other than Microsoft.
הפיכת תכונות שהתקנת לשימוש עם Internet Explorer אשר ייתכן שנוצרו על-ידי חברות שאינן Microsoft ללא זמינות.
There was a problem accessing the SharePoint workspace. It may have been deleted or renamed.
אירעה בעיה בגישה אל סביבת העבודה של SharePoint. ייתכן שהיא נמחקה או ששמה השתנה.
Excel completed file level validation and repair. Some parts of this workbook may have been repaired or discarded.
Excel השלים אימות ותיקון ברמת הקובץ. ייתכן שכמה חלקים מחוברת עבודה זו תוקנו או אבדו.
The specified SharePoint list cannot be found. The list may have been deleted by another user.
אין אפשרות למצוא את רשימת SharePoint שצוינה. ייתכן שהרשימה נמחקה על-ידי משתמש אחר.
SharePoint Workspace is currently unable to open this item. It may have been deleted or moved.
ל - SharePoint Workspace אין כעת אפשרות לפתוח פריט זה. ייתכן שהוא נמחק או הועבר.
(! idspnOneNote) encountered some errors during merging. Some pages may have not been merged into the selected section.
( idspnOneNote) נתקל בשגיאות אחדות במהלך המיזוג. ייתכן שמספר עמודים לא מוזגו למקטע שנבחר.
MemberGroup was not found, it may have been deleted.
MemberGroup לא נמצא, ייתכן שהוא נמחק.
InfoPath cannot load the view. The view may have been modified to contain unsupported HTML such as frames.
ל - InfoPath אין אפשרות לטעון את התצוגה. ייתכן שהתצוגה השתנתה ומכילה כעת HTML ללא תמיכה, כגון מסגרות.
Project not found. The project may have been deleted from Project Server.
הפרוייקט לא נמצא. ייתכן שהפרוייקט נמחק מ - Project Server.
(! idspnOneNote) cannot navigate to the selected may have been moved or deleted.
ל - ( idspnOneNote) אין אפשרות לנווט אל המיקום שנבחר. ייתכן שהוא הועבר או נמחק.
SSA Aaron Hotchner may have finally met his match.
ייתכן שהסוכן המיוחד הוצ'נר סוף סוף פוגש את יריבו השקול.
But he may have felt pressured into boosting his propellant
אבל אולי הוא הרגיש לחץ שגרם לו להגביר את המנוע שלו
She may have known but kept it quiet.
ייתכן שהיא ידעה על זה אבל שמרה זאת בסוד.
Your OneDrive folder may have been deleted, or if your OneDrive folder is on an external drive, it may have been removed. Click OK to reconfigure your OneDrive folder.
ייתכן שתיקיית OneDrive שלך נמחקה; לחלופין, אם תיקיית OneDrive שלך נמצאת בכונן חיצוני, ייתכן שהוא הוסר. לחץ על 'אישור' כדי לקבוע מחדש את תצורת תיקיית OneDrive.
Excel recovered your formulas and cell values, but some data may have been lost.
Excel שחזר את הנוסחאות ואת ערכי התאים, אך ייתכן שחלק מהנתונים אבדו.
Excel attempted to recover your formulas and values, but some data may have been lost or corrupted.
נעשה ניסיון על-ידי Excel לשחזר את הערכים והנוסחאות שלך, ייתכן שחלק מהנתונים אבדו או נפגמו.
Outlook cannot insert this business card because the contact may have been moved or deleted.
ל - Outlook אין אפשרות להוסיף כרטיס ביקור זה מאחר שייתכן שאיש הקשר הועבר או נמחק.
Contact your organisation's Premier administrator with questions that you may have about your access to particular content or features.
פנה אל מנהל Premier שלך עם שאלות בנוגע לגישה שלך לתוכן או תכונות מסוימים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11879. מדויק: 11879. זמן שחלף: 306 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo