הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "melting" לעברית

ראה גם: melting pot
חפש את melting ב: הגדרה מילים נרדפות
התכה
היתוך
ממיס
המסה
נמס נמסים נמסות
המסת
להמיס
נלא
ממיסים
להינמס
הפשרת
להמסה
ההיתוך

הצעות

Gold has an extremely low melting point.
לזהב יש נקודת התכה נמוכה מאוד.
Reduced to melting evil old Decepticons down.
עד כדי התכה של שקרניקים מרושעים.
You all know that the big bang device is in danger melting down.
כולכם יודעים שמכשיר המפץ הגדול בסכנה של היתוך.
It's the sidewalk melting the soles of your shoes.
זהו היתוך המדרכה סוליות הנעליים שלך.
Walter, how is liquid nitrogen melting metal?
וולטר, איך חנקן נוזלי ממיס מתכת?
Kai, you're melting my ring.
קאי, אתה ממיס את הטבעת שלי.
The man can't open a doorknob without melting it.
האיש לא יכול לפתוח ידית דלת בלי היתוך זה.
My ice cream's, like, melting.
של הגלידה שלי, כמו, התכה.
My eyes feel like they're melting.
כולם הבקסטריט חזרו עכשיו אני מרגיש שהעיניים שלי נמסות.
Underground volcanoes could still be melting ice, creating water
יכול להיות שהרי-געש תת-קרקעיים, עדין ממיסים קרח, יוצרים מים
That little town blues are melting away
בלוז העיירות הקטנות האלו" "נמסים להם
Come on, you have dictators ruling the world, population is growing by millions, there's no more fish in the sea, the North Pole is melting and as the last TED Prize winner said, we're all becoming fat.
באמת, יש לכם דיקטטורים ששולטים בעולם, האוכלוסייה גדלה במיליונים, לא נשארו יותר דגים בים, הקוטב הצפוני נמס, וממש כמו שאמר זוכה TED Prize האחרון, אנחנו הולכים ומשמינים.
Wait, you said something about melting.
רגע, אתה אמרת משהו בקשר להמסה.
Mr. White's body was melting even as Matthew watched.
גופו של מר לבן נמס גם כשמתיו השגיח.
The melting process represents a change of state from a solid to a liquid;
תהליך ההיתוך מייצג שינוי מצב ממוצק לנוזל.
Ground's melting, walls tumbling, rocks crumbling.
אדמה נמסה, קירות קורסים, סלעים מתפוררים
So things are melting wherever the bats fly?
אז דברים נמסים כל פעם שהעטלפים מתעופפים?
You think you're melting, like butter.
אתה חושב שאתה נמס כמו חמאה.
Despite global warming, ice fields stopped melting.
למרות ההתחממות הגלובלית, הקרחונים הפסיקו להינמס.
I feel like my flesh is melting.
אני מרגישה כאילו הבשר שלי נמס.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 624. מדויק: 624. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo