הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "mental state" לעברית

חפש את mental state ב: מילים נרדפות
מצב נפשי
מצבו הנפשי
המצב הנפשי
במצב נפשי
מצבה הנפשית
במצב המנטלי
המצב הרוחני
מנטלי
You think it's only his mental state?
אתה חושב שזה רק מצב נפשי?
A mental state you would sometimes go into and things would just...
מצב נפשי שהיית שוקע בו לפעמים, והדברים היו פשוט...
Serge's mental state, his despair.
'את מצבו הנפשי של סרג, הייאוש שלו.
My job was to evaluate mental state.
תפקידי היה להעריך את מצבו הנפשי.
Perhaps your mental state is too fragile.
כנראה המצב הנפשי שלך מדי שברירי.
My mental state can't take it right now.
המצב הנפשי שלי לא יכול להתמודד עם זה עכשיו!.
Your sister's mental state is extremely fragile.
המצב הנפשי של אחותך הוא מאוד שביר.
I'm really worried about her mental state.
אני מאוד מודאג לגבי המצב הנפשי שלה.
And so would you say the circumstances surrounding Frank's mental state is different than those of your other patients?
וכך היית אומר את נסיבות מצבו הנפשי של פרנק שונה מאלה של המטופלים האחרים שלך?
Why? You've already made up your mind about my mental state.
הרי כבר החלטת באיזה מצב נפשי אני נמצא.
I'm actually beginning to revise my theory on her mental state.
החל לשנות את התאוריה שלי על מצבו הנפשי.
And you will recant your claims about Karen's mental state at the next family court hearing.
ואתה תחזור בו הטענות שלך על מצבו הנפשי של קארן בשימוע בבית המשפט לענייני משפחה הבא.
"Emotion: agitation or disturbance of mind... vehement or excited mental state."
רגש: תעמולה או הטרדה של המוח" ".תקיפות או מצב נפשי מרגש...
Or at least to discredit his mental state if he tried,
או לפחות לבייש את מצבו הנפשי אם ניסה,
We could discharge him, but only to a responsible party who can monitor his mental state.
אנחנו יכולים לשחרר אותו אבל רק למישהו אחראי שמסוגל לפקח על מצבו הנפשי.
You haven't mentioned his mental state.
לא הזכרת את המצב הנפשי של המטופל
Given our country's current mental state, I will never be out of work.
עם המצב הנפשי הנוכחי של הארץ שלנו, תמיד תהיה לי עבודה.
I started to ask you a question about his prior mental state, but he anticipated it.
התחלתי לשאול אותך שאלה לגבי מצבו הנפשי לפני שלו, אבל הוא הקדים אותו.
How would you describe the mental state of your patient in the weeks leading up to his death?
איך תתארי את מצבו הנפשי של המטופל שלך בשבועות העוקבים לפני מותו?
With that in mind, would you say that Frank Castle's mental state satisfies the definition of "extreme emotional disturbance"?
עם זה בחשבון, האם היית אומר כי מצבו הנפשי של פרנק קאסל עונה על ההגדרה של "הפרעות רגשיות קיצוניות"?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 153. מדויק: 153. זמן שחלף: 190 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo