הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "method" לעברית

חפש את method ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

The chosen payment method is not intended for PostGirot payments.
שיטת התשלום שנבחרה אינה מיועדת עבור תשלומי PostGirot.
The Move method cannot be called without specifying a reader.
שיטת Move לא יכולה להיות נקראת בלי לפרט קורא.
Uncaught exception thrown by method called through Reflection.
פעולת שירות שנקראה דרך Reflection התריעה על חריג שלא נלכד.
MethodSpec has duplicate based on method and instantiation.
ל - MethodSpec יש כפיל המבוסס על פעולת שירות ויצירת מופעים.
GUID not allowed in Find method criteria expression.
אין לכלול מזהה ייחודי כללי (GUID) בביטוי קריטריונים של פעולת השירות Find.
The Promote method returned an invalid value for the distributed transaction.
פעולת השירות Promote החזירה ערך לא חוקי עבור הטרנזקציה המבוזרת.
Field or method has invalid ImplMap.
לשדה או פעולת שירות יש ImplMap לא חוקי.
Class containing PresenceInfo generating static method.
מחלקה המכילה PresenceInfo היוצרת פעולת שירות סטטית.
Static method that generates the PresenceInfo for the type.
פעולת שירות סטטית היוצרת את ה - PresenceInfo עבור הסוג.
RunBase implementations must have a static description method.
ליישומי RunBase נדרשת פעולת שירות סטטית של תיאור.
The method 'MergeAs' is only supported by LINQ to Entities when the argument is a MergeOption constant.
פעולת השירות 'MergeAs' נתמכת על-ידי LINQ לישויות רק כאשר הארגומנט הוא קבוע MergeOption.
This event occurs when a message is removed from the queue using the BeginReceive method.
אירוע זה מתרחש בעת הסרת הודעה מהתור באמצעות פעולת השירות BeginReceive.
Cannot write XML declaration. WriteStartDocument method has already written it.
אין אפשרות לכתוב הצהרת XML. פעולת השירות WriteStartDocument כבר כתבה הצהרה זו.
The Construct method must only instantiate the class. Consider using a static new pattern instead.
על פעולת השירות Construct ליצור מופעים עבור המחלקה בלבד. שקול שימוש בתבנית חדשה סטטית במקום זאת.
Statement could not be executed as the method invoke expression is null.
לא היתה אפשרות לבצע את ההצהרה מאחר שהביטוי להפעלת פעולת השירות הוא null.
Each BeginUndo method requires a corresponding EndUndo.
כל פעולת שירות של BeginUndo דורשת פעולת EndUndo תואמת.
Request content for the specified method is null or invalid.
תוכן הבקשה עבור פעולת השירות שצוינה הוא Null או לא חוקי.
This web method does not support the ExchangeImpersonation header.
פעולת שירות אינטרנט זו אינה תומכת בכותרת ExchangeImpersonation.
Could not execute the edit method of the Custom FrontPage Component.
לא היתה אפשרות לבצע את פעולת השירות Edit של רכיב FrontPage המותאם אישית.
An unsupported restriction was passed into an IMAPITable method.
מגבלה שאינה נתמכת הועברה אל פעולת שירות של IMAPITable.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1702. מדויק: 1702. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo