הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "mexico" לעברית

ראה גם: new mexico mexico city
חפש את mexico ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Watch out, mexico, here we come!
זהירות, מקסיקו הנה אנו באים!
The place is mexico, just across the texas border.
המקום הוא מקסיקו, ממש מעבר לגבול עם טקסס.
It says shukrijumah brought nuclear material Into the country from mexico in 2002.
כתוב שהכניסו חומרים גרעיניים למדינה דרך מקסיקו ב -2002.
No, he waded into mexico and stole all of their gold.
לא, הוא הסתער על מקסיקו וגנב את כל הזהב שלהם.
Given that we're in mexico and all, It makes sense that these things might be mayan or aztec.
בהתחשב בעובדה שאנחנו נמצאים מקסיקו וכל, זה הגיוני שהדברים האלה עלולים להיות מאייה או האצטקים.
World's deepest caves are in potosi, mexico.
המערה העמוקה ביותר בעולם נמצאת בפוטוסי, מקסיקו.
sonoran desert, mexico 40miles south of the us/mexico border
מדבר סונורה, מקסיקו 65 ק"מ מדרום לגבול ארה"ב/ מקסיקו
He's been underground for the last four years, Selling drugs, Laundering money to liberate mexico.
הוא במחתרת בארבע השנים האחרונות, מוכר סמים, מלבין כספים כדי לשחרר את מקסיקו.
People are actually sneaking into mexico - I'm sorry, is this not interesting to you?
אנשים למעשה מתגנבים אל מקסיקו, אני מצטער, זה לא מעניין אותך?
People are sneaking back into mexico because, ironically, the price of health care in this country is - and -
אנשים מתגנבים, חזרה אל מקסיקו האירוניה היא שבגלל המחירים, הגבוהים בארץ הזו...
it'll be over the gulf of mexico in 20 minutes, at our border in 90.
זה יסתיים מעל מפרץ מקסיקו, תוך 20 דקות בגבול שלנו ב 90.
so, you know that story you told me about almost drowning in the gulf of mexico - I heard it on "larry king" a couple months back.
אז, אתה יודע הסיפור שסיפרת לי על שכמעט טבעת במפרץ מקסיקו, שמעתי אותו ב "לארי קינג" כמה חודשים לפני
Well, you left mexico to be with the woman you loved, - And that was much farther, and you were younger.
אתה עזבת את מקסיקו כדי להיות עם האישה שאהבת, וזה הרבה יותר רחוק, והיית יותר צעיר.
The cold blooded wrestler from mexico.
והנה הוא בא, המתאבק קר הדם ממקסיקו
the gray whales were migrating to mexico, got it.
הלויתנים האפורים נדדו למקסיקו, הבנתי.
And I went to mexico to find these dudes.
ואני נסעתי למקסיקו למצוא את החברים האלו.
They still use it on their way to mexico.
הם עדיין מגיעים לכאן בדרכם למקסיקו.
What they got in mexico, anyhow?
מה יש להם במקסיקו, בכל אופן?
You must know this little trip to mexico
אתה צריך לדעת שהטיול הקטן הזה שלך למקסיקו
They could be halfway to mexico by now.
הם יכולים להיות בחצי הדרך למקסיקו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3584. מדויק: 3584. זמן שחלף: 213 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo