הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "mobile device" לעברית

המכשיר הנייד
מכשיר נייד
התקן נייד
במכשיר הנייד
למכשיר הנייד
מכשירים ניידים
המכשירים הניידים
התקנים ניידים
במכשיר נייד
למכשיר נייד
מהמכשיר הנייד
בהתקן הנייד
ההתקן הנייד
ממכשיר נייד
להתקן נייד
Your mobile device is temporarily blocked from synchronizing using Exchange ActiveSync until your administrator grants it access.
סינכרון המכשיר הנייד שלך באמצעות Exchange ActiveSync נחסם זמנית עד שמנהל המערכת יעניק לו גישה.
Your mobile device has been denied access to the server via Exchange ActiveSync because of server policies.
גישת המכשיר הנייד שלך לשרת דרך Exchange ActiveSync נדחתה עקב מדיניות שרת.
To add a new mobile device, synchronize the device with Microsoft Exchange and it will appear in the list below.
כדי להוסיף מכשיר נייד חדש, סנכרן את המכשיר עם Microsoft Exchange והוא יופיע ברשימה להלן.
Select administrators to receive email messages when a mobile device is quarantined.
בחר מנהלי מערכת לקבלת הודעות דואר אלקטרוני כאשר מכשיר נייד בהסגר.
You can even print from any Android mobile device using the Dell Mobile Print app.
תוכל אף להדפיס מכל התקן נייד מסוג Android בעזרת יישום ההדפסה הניידת של Dell.
Are you sure you want to block this mobile device from synchronizing with the server?
האם אתה בטוח שברצונך לחסום את הסינכרון של התקן נייד זה עם השרת?
No device has been detected. Connect a mobile device by using ActiveSync and try again.
לא זוהה אף מכשיר. חבר את המכשיר הנייד באמצעות ActiveSync ונסה שוב.
The Exchange ActiveSync service has quarantined the mobile device listed below. It won't be able to synchronize Exchange content until you take action.
שירות Exchange ActiveSync הכניס להסגר את המכשיר הנייד המפורט להלן. לא תהיה לו אפשרות לסנכרן תוכן של Exchange עד שתנקוט פעולה בנוגע לכך.
Your mobile device is now a weapon!
המכשיר הנייד שלכם הפך כעת לנשק.
Basically, lets you tool around the universe from any mobile device, see the stars.
בעיקרון, מאפשר לך כלי ברחבי היקום מכל מכשיר נייד, לראות את הכוכבים.
I was relatively inhibited compared to the cybercriminals, who wouldn't be so concerned by law, and here you can see my mobile device.
הייתי יחסית מוגבל, יחסית לפושעי הרשת, שלא איכפת להם כ"כ מהחוק, וכאן אתם רואים את המכשיר הנייד שלי.
(mobile device) OR (wireless device)
(מכשיר נייד) OR (מכשיר אלחוטי)
and now as a physician, I can access my patients' data from wherever I am just through my mobile device.
ועכשיו בתור רופא, אני יכול לגשת למידע של הפציינטים שלי מאיפה שאני לא אהיה פשוט דרך המכשיר הנייד שלי.
devices and deployment; desktop; phone; smartphone; tablet; surface; notebook; office; mobile device; connected
התקנים ופריסה; שולחן עבודה; טלפון; טלפון חכם; מחשב לוח; משטח; מחשב נייד; office; מכשיר נייד; מחובר
And we've also shrunk it so that the core emotion engine works on any mobile device with a camera, like this iPad.
וגם כיווצנו זאת כדי שליבת מנוע הרגש עובדת על כל מכשיר נייד עם מצלמה, כמו האייפד הזה.
Every mobile device on the face of the planet could be able to access their data as if they had a fiber optic cable plugged into it.
כל מכשיר נייד על פני הכוכב יוכל לגשת למידע שלו כאילו יש לו כבל סיבים אופטיים מחוברים אליו.
So at Stanford, we created this haptic edge display, which is a mobile device with an array of linear actuators that can change shape, so you can feel in your hand where you are as you're reading a book.
אז בסטאנפורד, יצרנו את מסך הקצה ההאפטי, שהוא מכשיר נייד עם מערך של מנועים לינאריים שיכולים לשנות צורה, כך שתוכלו להרגיש בידיים איפה אתם כשאתם קוראים ספר.
"Your notes on the device will be synchronized with the""OneNote Mobile Notes"" notebook in OneNote 2007 whenever you connect your mobile device to your computer."
"ההערות שבמכשיר יסונכרנו עם המחברת""הערות OneNote Mobile"" ב - OneNote 2007 בכל פעם שתחבר את המכשיר הנייד למחשב שלך"
Reflowing a document for viewing on the small screen of a mobile device relies on these same document structure tags.
גם הזרמה מחדש של מסמך לתצוגה על מסך קטן של התקן נייד מסתמכת על תגי המבנה של מסמך.
You can remove devices that you're no longer using. If you forget your device password, you can access it here. If you lose your mobile device, you can initiate a remote device wipe to protect your information.
באפשרותך להסיר מכשירים שאינך משתמש בהם עוד. אם שכחת את סיסמת המכשיר, תוכל לגשת אליה כאן. אם איבדת את המכשיר הנייד, תוכל לבצע מחיקה ממכשיר מרוחק כדי להגן על המידע שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 104. מדויק: 104. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo