הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "mode" לעברית

חפש את mode ב: הגדרה מילים נרדפות
מצב
אופן
דרך
מודוס
מוד במצב למצב ממצב המצב
שמצב
של"מוד
ב'מוד

הצעות

Kernel mode authentication cannot be used with Negotiable 2 providers.
לא ניתן להשתמש באימות מצב ליבה עם 2 ספקי Negotiable 2.
You may upgrade language packs independently of Exchange by using unattended install mode.
באפשרותך לשדרג ערכות שפה ללא תלות ב - Exchange באמצעות מצב התקנה ללא התערבות.
Presence privacy mode settings are not available. If the problem continues, please contact Microsoft Customer Service and Support.
הגדרות מצב פרטיות של נוכחות אינן זמינות. אם הבעיה נמשכת, פנה אל שירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft.
Update mode requires a stream with read, write, and seek capabilities.
מצב Update מחייב זרם עם יכולות קריאה, כתיבה וחיפוש.
The mailbox mode is undefined and will be determined the next time Outlook starts.
מצב תיבת הדואר אינו מוגדר והוא ייקבע בפעם הבאה ש - Outlook יופעל.
Enables pessimistic concurrency mode for all tables. The table property OccEnabled cannot be modified when this value is set.
מאפשר מצב פסימי של התרחשות בו-זמנית עבור כל הטבלאות. אין אפשרות לשנות את מאפיין הטבלה OccEnabled כאשר ערך זה מוגדר.
The SqlServer authentication mode required by this App package is not supported on this farm.
מצב אימות SqlServer הנדרש על-ידי חבילת יישום זו אינו נתמך בחווה זו.
WRN: Application configuration file safe mode disallowed.
אזהרה: מצב בטוח של קובץ הגדרת תצורה של יישום אינו מותר.
The IssuedToken security authentication mode requires the issued token to contain a symmetric key.
מצב אימות האבטחה IssuedToken דורש שהאסימון המונפק יכיל מפתח סימטרי.
Async attribute cannot be set to true when AspCompat mode is enabled.
אין אפשרות להגדיר את התכונה Async כ-True כאשר מצב AspCompat מופעל.
The SelectedDate property cannot be set when the selection mode is None.
לא ניתן להגדיר את המאפיין SelectedDate כאשר מצב הבחירה הוא 'ללא'.
Add support for SQLServer mode session state.
הוסף תמיכה עבור מצב הפעלת SQLServer.
The compression mode specified in GZip header is unknown.
מצב הדחיסה שצוין בכותרת GZip אינו ידוע.
Columns AutoSize mode cannot be set to Fill because at least one visible column would inherit this AutoSize mode and is frozen.
אין אפשרות להגדיר את מצב AutoSize של עמודות למצב Fill מכיוון שלפחות עמודה נראית לעין אחת תירש מצב AutoSize זה ועמודה זו קפואה.
InfoPath cannot open form templates with restricted permission in Preview mode.
ל - InfoPath אין אפשרות לפתוח תבניות טפסים עם הרשאה מוגבלת במצב תצוגה מקדימה.
Second level data source in query of union type can have only exists/notexist join mode.
מקור נתונים ברמה שניה בשאילתה של סוג איחוד יכול להיות רק במצבי הצירוף exists/notexist.
Cannot specify ConversationId in sequential processing mode.
אין אפשרות לציין ConversationId במצב עיבוד רציף.
ConversationId should be non-empty and alphanumeric in conversation processing mode.
על ConversationId להיות לא ריק ואלפאנומרי במצב עיבוד שיחה.
You cannot use Help for Lotus 1-2-3 Users while in group edit mode.
אין באפשרותך להשתמש בעזרה עבור משתמשי Lotus 1-2-3 בעת הימצאות במצב עריכת קבוצה.
Windows Internal Database must be installed before running setup in Standalone mode.
יש להתקין את Windows Internal Database לפני הפעלת תוכנית ההתקנה במצב עצמאי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3250. מדויק: 3250. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo