הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "moderate" לעברית

ראה גם: the moderate party
חפש את moderate ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
מתון
בינוני
למתן
מתונה מתונים
בינונית
מתונות
בינוניים
המתון
ימתן
מכוויות
איש מפלגת מרכז
אנחה
לתווך
במתונים

הצעות

Kwon Young Chan is a typical moderate in the North.
קוון יאנג צ'אן הוא טיפוסי מתון בצפון.
Barneki is a moderate, and Red hates him.
ברנקי מתון, ורד שונא אותו.
The point is, Prime Minister, we must moderate the pace...
העניין הוא, ראש הממשלה, שעלינו למתן את קצב המה...
We have to moderate our behavior now that we are out in the open.
עלינו למתן את התנהגותנו עכשיו שאנחנו חיים במרחב.
The president's way too moderate for your taste.
הנשיא הרבה יותר מדי מתון לטעמך?
This election is another opportunity to get a moderate in the Kremlin.
הבחירות האלה הן הזדמנות נוספת להכניס אדם מתון לקרמלין.
I slapped you around to burnish my reputation as a moderate.
אני סטרתי לך כדי לצחצח את המוניטין שלי כאדם מתון.
Sir, we like General Doroshevich. He's moderate, pragmatic.
אדוני, אנו מעדיפים את הגנרל דורושביץ', הוא מתון ופרגמטי.
I thought more moderate seasoning would allow the flavor of the mushrooms to come through.
חשבתי שתיבול מתון יותר יאפשר לטעם הפטריות לצוץ.
Stomach full of water, moderate malnourishment.
הבטן מלאה במים, תת-תזונה מתון.
The peaceful transfer of power from a brutal dictator to a popular moderate promising free elections.
העברת השלטון בדרכי שלום מן דיקטטור אכזרי כדי מתון פופולרי בחירות חופשיות מבטיח.
Hutch was thinking of quitting his show, becoming a moderate, a voice of reason.
האץ חשב של הפסקת המופע שלו, הופך מתון, קול היגיון.
He puts the gloss on, but he's moderate.
הוא מניח את מבריק, אבל הוא מתון.
She's got a moderate streak, but it is Alaska.
יש לה קו מתון, אבל זו אלסקה.
You're now considered a moderate, if not lefty.
כעת אתה נחשב מתון, אם לא שמאלני.
This cold front will bring moderate gale and heavy snowfalls in the border area
זה חזית קרה תביא גייל מתון שלג כבד באזור הגבול.
She was always the more moderate voice, only interested in operations that related directly to the environment.
היא תמיד הייתה הקול מתון יותר, מתעניין רק בפעולות ש קשורה באופן ישיר לסביבה.
Common business application workloads, such as file-sharing, moderate I/O databases
עומסי עבודה נפוצים של יישומים עסקיים, כגון שיתוף קבצים, מסדי נתונים קלט/פלט בינוניים
Pete, moderate your Comic-Con panel later!
פיט, תעשה את הקומיק-קון שלך מאוחר יותר!
Can he help you moderate your behaviour?
האם הוא יכול לעזור לך המתון ההתנהגות שלך?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 296. מדויק: 296. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo