הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "modify" לעברית

חפש את modify ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לשנות
להתאים
לשינוי
ושנה
ושינוי
שינויים
שנה שינוי
תשנה
משנים
שנו
משנה
You must have permission to modify the Domain container in Active Directory.
אתה זקוק להרשאה כדי לשנות את הגורם המכיל של התחום ב - Active Directory.
Cannot modify entry in Create mode after entry has been opened for writing.
לא ניתן לשנות ערך במצב Create לאחר שהערך נפתח לצורך כתיבה.
What makes you think you can modify this weapon to defeat replicators?
מה גורם לך לחשוב שאת יכולה להתאים את הנשק כדי שהוא יביס את המשכפלים?
Project provides many other options to modify your report.
Project מספק אפשרויות רבות נוספות לשינוי הדוח שלך.
To modify a data source, double-click the database connection in the Databases panel and make your changes.
לשינוי מקור נתונים, לחץ פעמיים על החיבור למסד הנתונים בחלונית Databases ובצע את השינויים.
Outlook can't modify permissions for web application folders on this server. Please contact the server administrator.
ל - Outlook אין אפשרות לשנות הרשאות עבור תיקיות של יישומי אינטרנט בשרת זה. נא פנה אל מנהל השרת.
This task has been deleted from Outlook. You cannot open or modify it.
משימה זו נמחקה מ - Outlook. אין באפשרותך לפתוח או לשנות אותה.
Cannot modify the TaxonomyContext object once its value has been set.
לא ניתן לשנות את האובייקט TaxonomyContext לאחר הגדרת הערך שלו.
Setup helps you install, modify or remove [ProductShortName]. To continue, click Next.
תוכנית ההתקנה מסייעת לך להתקין, לשנות או להסיר את [ProductShortName]. כדי להמשיך לחץ על 'הבא'.
Click Edit to modify the script.
לחץ על Edit כדי לשנות את הסקריפט.
In Code view, click the comment tag of the template region you want to modify.
בתצוגת Code, לחץ על תג ההערה של האזור בתבנית שברצונך לשנות.
Allows you to add or modify database links for an existing Visio drawing.
מתן אפשרות להוסיף או לשנות קישורי מסד נתונים עבור ציור קיים של Visio.
Intel allows an individual to modify certain web sites or newsletters to their personal preferences based on personal information they have provided.
חברת Intel מאפשרת למשתמש לשנות אתרי אינטרנט או ידיעונים מסוימים לפי ההעדפות האישיות שלו, בהתבסס על מידע אישי שסיפק.
Acrobat includes several predefined preflight profiles, which you can use as is or modify to create custom profiles.
תוכנת Acrobat כוללת מספר פרופילי בדיקת איכות שנקבעו מראש, שניתן להשתמש בהם כפי שהם, או לשנות אותם כדי ליצור פרופילים מותאמים אישית.
Cannot modify SecurityContext attached to another thread.
אין אפשרות לשנות SecurityContext המקושר להליך משנה אחר.
Can not modify a ChangeBatch once it is deserialized or LearnedKnowledge property is accessed.
לא ניתן לשנות ChangeBatch לאחר שעבר ביטול עריכה בסידרה או לאחר גישה למאפיין LearnedKnowledge.
Use this page to view or modify the default site settings for Reporting Services.
השתמש בדף זה כדי להציג או לשנות את הגדרות ברירת המחדל של האתר עבור Reporting Services.
Cannot modify the Items collection when the DataSource property is set.
אין אפשרות לשנות האוסף פריטים כאשר המאפיין DataSource מוגדר.
Unable to modify a read-only NumberFormatInfo object.
אין אפשרות לשנות אובייקט NumberFormatInfo לקריאה בלבד.
SkipVerification permission is needed to modify an image-based (RVA) static field.
ההרשאה SkipVerification נדרשת לשינוי שדה סטטי מבוסס-תמונה (RVA).
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1176. מדויק: 1176. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo