הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "more than" לעברית

חפש את more than ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

1367
709
450
390
Someone's ranting more than digging.
מישהו כאן מקטר יותר מאשר חופר - ...אני מצטערת -
shuffle our feet away never more than hello
מדשדשים רגלינו הלאה, אף פעם לא יותר מאשר "שלום".
Cannot create more than one WorkflowRuntime per AppDomain.
אין אפשרות ליצור יותר מ - WorkflowRuntime אחד לכל AppDomain.
The PivotTable control cannot copy more than 18,278 columns or 250,000 rows at a time.
אין באפשרות פקד ה - PivotTable להעתיק יותר מ - 18,278 עמודות או 250,000 שורות בו-זמנית.
A PivotTable source reference in this workbook has more than 255 characters.
הפניית מקור של PivotTable בחוברת עבודה זו מכילה יותר מ - 255 תווים.
OneNote can't add more than 10 items
ל - OneNote אין אפשרות להוסיף יותר מ - 10 פריטים
Sender must not open more than 500 simultaneous connections to Windows Live inbound email servers without making prior arrangements.
על השולח להימנע מלפתוח יותר מ - 500 חיבורים בו-זמניים לשרתי דואר אלקטרוני נכנס של Windows Live מבלי לבצע הסדרים קודמים.
You can't define more than one AppConnectKey.
לא ניתן להגדיר יותר מ - AppConnectKey אחד.
The gzip stream can't contain more than 4GB data.
זרם gzip אינו יכול להכיל יותר מ - 4GB של נתונים.
Today, more than 100,000 people in all 50 states in thousands of cities and towns across America have recorded StoryCorps interviews.
היום, יותר מ 100,000 אנשים בכל 50 המדינות באלפי ערים ברחבי אמריקה הקליטו ראיונות ב StoryCorps.
Probably not more than 3 kilometers.
אין לי מושג - לא יותר מ -3 קילומטר.
probably contain more than 100 billion birds.
מכילות, קרוב לוודאי, יותר מ - 100 מיליארד ציפורים.
Coded integer more than 4 bytes long
מספר שלם מקודד באורך של יותר מ - 4 בתים
Functions may not have more than 65535 parameters.
פונקציות אינן יכולות לכלול יותר מ - 65535 פרמטרים.
The SqlBytes and SqlChars don't support length of more than 2GB in this version.
SqlBytes ו - SqlChars אינם תומכים באורך של יותר מ - 2GB בגירסה זו.
If more than one FaultHandlerActivity is added to a FaultHandlersActivity, only the last should have CatchType set to 'All'.
אם יותר מ - FaultHandlerActivity אחד נוסף ל - FaultHandlersActivity, CatchType צריך להיות מוגדר כ - 'All' עבור הפריט האחרון בלבד.
Connecting with the MultiSubnetFailover connection option to a SQL Server instance configured with more than 64 IP addresses is not supported.
התחברות בעזרת אפשרות החיבור MultiSubnetFailover למופע של SQL Server עם יותר מ - 64 כתובות IP אינה נתמכת.
You cannot create a PivotTable based on source data with more than 16384 columns. Reduce the number of columns and try again.
אין באפשרותך ליצור PivotTable בהתבסס על נתוני מקור המכילים יותר מ - 16384 עמודות. הפחת את מספר העמודות ונסה שוב.
Cannot calculate percentile for more than 8191 data points.
אין אפשרות לחשב אחוזונים עבור יותר מ - 8191 נקודות נתונים.
You cannot create more than 50 groups.
לא ניתן ליצור יותר מ - 50 קבוצות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30201. מדויק: 30201. זמן שחלף: 338 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo