הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "most high" לעברית

חפש את most high ב: מילים נרדפות
עליון
גבוה ביותר
הגבוה ביותר
הכי גבוהה
בהדרו
כשאלוהים

הצעות

And do you understand that the Most High has the power to raise up kings and to throw them down?
והאם אתה מבין ש עליון יש את כוח לגייס עד מלכי ולזרוק אותם
My forefather, Abraham, came from this land, and the Most High said unto him,
אבות, אברהם, הגיע מהארץ הזאת, ו עליון יאמר אליו
But since worship of the Most High was not prohibited by the laws of the realm, they had to conceal their purpose like poison in a cup of honey.
אבל מאז פולחן של גבוה ביותר לא היה אסור לפי חוקי הממלכה, הם היה להסתיר את מטרתם כמו רעל בכוס של דבש.
It is one chosen by the Most High to perform great and mighty deeds before he was ever knitted in his mother's womb.
זהואחדשנבחרעלידי גבוה ביותר לבצע גדול וגבורות לפנישהואהיהאיפעם הסרוג בו הרחם של האמא שמע אז, הו מלך, את המלים שהיו מיטן
The most high God commands you!
אלוהים הגבוה ביותר מצווה אותך!
The most high God commands you!
האל הגבוה ביותר מצווה עליך!
The Most High God commands you.
אל עליון מצווה עליך.
"He that dwelleth in the shelter of the most high will rest in the shadow of the almighty."
"הוא וישב במקלט של הגבוה ביותר ינוח בצלו של הקדוש הברוך הוא"
Even in his insanity neither the lion nor the bear disturbed him though he wandered alone and unarmed and slept naked in the places where they found their food because it had been prophesied that one day he would honor the Most High.
אפילובטירופו לא האריה ולא הפריע לו דוב למרותשהואנדד לבד ולא חמוש וישן עירום ב מקומות שם מצא את האוכל שלהם כי זה ניבא שיום אחד הוא יהיה לכבד גבוה ביותר.
Are most high school seniors this neat?
'האם רוב תלמידי יב הם כאלה נקיים?
That these deeds we do find favour with the most high.
שהמעשה הזה שאנחנו עושים תחפש חסד הכי גובה
Except thank the most high my man's OK.
חוץ מתודה לאל שהגבר שלי בסדר.
It's required reading in most high schools.
הוא נדרש קריאה ברוב בתי ספר תיכוניים.
You defiled the most sacred and most high miss...
אתה טמא המקודש ביותר והכי גבוה מתגעגע...
That's the type of job most high school kids get.
זו סוג העבודה שרוב תלמידי התיכון עובדים בה.
This is the shoot of God most high.
זה צלם אלוהים בהדרו, זאת מהות החיים.
With the most high as my witness I didn't shoot no man.
כשאלוהים הוא העד שלי לא יריתי בשום אדם.
And make myself Like the most high Came here to find The real-deal faker
וארגיש כיצד אני הכי גבוהה באנו לפה למצוא את גדול המזייפים
You mean most high schools don't get into interstellar brawls?
אתה אומר שרוב התיכונים לא נכנסים?
No A-list affair was complete without the presence of Phil Stern, one of the towns most high powered agents and his lovely wife, Karen.
אין זה עניין משורה הראשונה היה מלא ללא הנוכחות של פיל שטרן, אחת הערים הכי מופעל גבוהה סוכנים ואשתו היפה, קארן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 65. מדויק: 65. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo