הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "move" לעברית

חפש את move ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

3948
don't move 2088
let's move 1276
move out 1268
652
649
just move 602
Use the Tab or arrow keys to move within a table.
השתמש במקש Tab או במקשי החצים כדי לזוז בטבלה.
Keep walking, guys. Move, move, move.
להמשיך ללכת חבר"ה, לזוז, לזוז, לזוז.
Cannot move a data field button that does not appear in the PivotTable report.
אין אפשרות להזיז לחצן שדה נתונים שאינו מופיע בדוח PivotTable.
When you select Reorder, users will be able to move repeating regions up or down when editing in a browser.
כשבוחרים באפשרות Reorder, המשתמשים יוכלו להזיז אזורים חוזרים למעלה או למטה בשעת עריכה בדפדפן.
Press Tab to move through metadata fields.
הקישו Tab כדי לעבור בין שדות המטא-נתונים.
Use the arrow keys or press Tab to move to other cells in a table as necessary.
השתמש במקשי החצים או הקש Tab כדי לעבור לתאים אחרים בטבלה בהתאם לצורך.
It cannot move InCopy note anchors, tables, spaces, or other nonprinting characters.
היא אינה יכולה להזיז עוגני הערות, טבלאות, רווחים או תווים אחרים של InCopy שאינם מיועדים להדפסה.
I can barely move my legs I can barely move my legs
אני בקושי יכול להזיז את הרגליים שלי אני בקושי יכול להזיז את הרגליים שלי
You have to use Active Directory Users and Computers to move the user account to a different organizational unit.
יש להשתמש במשתמשים ובמחשבים של Active Directory כדי להעביר את חשבון המשתמש ליחידה ארגונית אחרת.
You cannot delete or move a column outside of tables that are linked to SharePoint lists.
אין באפשרותך למחוק או להעביר עמודה אל מחוץ לטבלאות המקושרות לרשימות SharePoint.
Cannot move a PivotTable report to a macro sheet.
אין אפשרות להעביר דוח PivotTable לגליון מאקרו.
The HomeMdb value matches the destination database for the primary mailbox move.
הערך HomeMdb מתאים למסד נתוני היעד של העברת תיבות הדואר הראשית.
Couldn't save the move request because the required information hasn't been set on the TransactionalMoveRequest object.
אין אפשרות לשמור את בקשת ההעברה מאחר שהמידע הדרוש לא הוגדר באובייקט TransactionalMoveRequest.
Insufficient permissions to move MeetingCancellation to destination folder.
הרשאות לא מספיקות להעברת MeetingCancellation אל תיקיית היעד.
The ReplicaID for this member of the replica set was reassigned during a move or copy procedure.
מזהה ReplicaID עבור חבר זה של קבוצת העותקים המשוכפלים הוקצה מחדש בעת פרוצדורת העברה או העתקה.
(! idspnOneNote) cannot move this item because it is no longer accessible.
ל - (! idspnOneNote) אין אפשרות להעביר פריט זה מכיוון שאינו נגיש עוד.
Fluid Data technology empowers organizations to move beyond simply storing data to actively managing data.
טכנולוגיית Fluid Data מעניקה לארגונים את היכולת להתקדם מעבר לאחסון פשוט של נתונים עד לניהולם הפעיל.
In Code view, select the rule or rules you want to move.
בתצוגת Code, בחר בכלל או בכללים שברצונך להעביר.
You can also move rules by using the Coding toolbar.
ניתן גם להעביר כללים בעזרת סרגל הכלים Coding.
Once you open a new tab, press the Tab key to move through the options in that panel.
לאחר פתיחת כרטיסייה חדשה, הקש Tab כדי לדפדף באפשרויות בחלונית זו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 45905. מדויק: 45905. זמן שחלף: 217 ms.

don't move 2088
let's move 1276
move out 1268
just move 602

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo