הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "multiple" לעברית

הצעות

133
47
45
43
35
A search can be broad or narrow, including many different kinds of data and covering multiple Adobe PDFs.
החיפוש יכול להיות רחב או צר, לכלול סוגי נתונים רבים ושונים ולכסות מספר מסמכי Adobe PDF.
WaitAll for multiple handles on a STA thread is not supported.
WaitAll עבור מספר מטפלים בהליך משנה STA אינו נתמך.
Use the History panel to undo multiple steps at once and to automate tasks.
השתמש בחלונית History כדי לבטל מספר צעדים בבת אחת וכדי להפוך משימות לאוטומטיות.
You can update multiple Smart Objects at once using the Assets panel.
ניתן לעדכן מספר אובייקטים חכמים בבת אחת מתוך החלונית Assets.
concussion, multiple fractures, internal injuries.
הותרת עליו את חותמך אמש, זעזוע מוח, מספר שברים, פגיעות פנימיות.
Cannot have multiple Root Activity creator methods.
אין אפשרות לכלול פעולות שירות מרובות של 'creator' פעילות בסיס.
Windows 7 makes using multiple monitors as convenient as it should be.
Windows 7 הופכת את השימוש בצגים מרובים לנוח, בדיוק כפי שהוא אמור להיות.
To select multiple path components, Shift-click each additional path component to add it to the selection.
לבחירת רכיבי נתיב מרובים, הקישו Shift ולחצו על כל אחד מרכיבי הנתיב הנוספים כדי להוסיפו לבחירה.
Use a single virtualized Dell PowerEdge server to house multiple applications, better utilizing its performance.
השתמש בשרת יחיד מסוג PowerEdge של Dell שעבר וירטואליזציה כדי לארח יישומים מרובים ולנצל באופן טוב יותר את הביצועים שלו.
Gradients with multiple spot colors or complex patterns may appear as non-editable items in InDesign.
מעברי צבע עם צבעי ספוט מרובים או עם דוגמאות מורכבות עלולים להיראות כפריטים שאינם ניתנים לעריכה ב - InDesign.
Hyper Threading Technology can provide better performance and task management when running multiple applications.
טכנולוגיית Hyper Threading יכולה לספק ביצועים וניהול משימות טובים יותר בעת ההפעלה של יישומים מרובים.
Hold the Ctrl key to create multiple rulers.
החזק את מקש Ctrl לחוץ כדי ליצור סרגלים מרובים.
Specifies whether WebDAV properties can be specified in multiple XML sections.
ציון אם ניתן לציין מאפייני WebDAV במקטעי XML מרובים.
Take advantage of the Latitude commitment to image stability and easily manage multiple system images and deployments with optional ProSupport services.
הפק את המרב ממחוייבותה של Latitude ליציבות תמונה ונהל בקלות תמונות ופריסות מערכות מרובות עם שירותי ProSupport אופציונליים.
At the Showcase you can personally assess the simplicity and multiple benefits of Dell Virtualization Solutions.
בתערוכה, תוכל להעריך באופן אישי את הפשטות והיתרונות הרבים של פתרונות הווירטואליזציה של Dell.
This BackgroundWorker is currently busy and cannot run multiple tasks concurrently.
BackgroundWorker זה אינו פנויכעת, ואין באפשרותו להפעיל משימות מרובות בו-זמנית.
The Byte[] length must be a multiple of 4.
האורך של Byte[] חייב להיות כפולה של 4.
This XmlDictionaryWriter implementation does not support the writing of multiple root elements.
יישום זה של XmlDictionaryWriter אינו תומך בכתיבה של רכיבי בסיס מרובים.
The RM source received multiple CreateSequenceResponse messages with different sequence identifiers over the same session.
מקור ה - RM קיבל הודעות CreateSequenceResponse מרובות עם מזהי רצף שונים באותה הפעלה.
There were multiple UriTemplateMatch results, but MatchSingle was called.
קיימות תוצאות מרובות של UriTemplateMatch, אך MatchSingle נקרא.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4329. מדויק: 4329. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo