הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "multipurpose" לעברית

רב-תכליתי
רב תכליתי
הרב-תכליתי
רב-שימושי
501 Sheets (Optional 250-Sheet Drawer + 1-sheet multipurpose tray)
501 גיליונות (מגירה אופציונלית של 250 גיליונות + מגש רב-תכליתי של גיליון אחד)
Print Labels, Envelopes and Cards using standard 100 sheets Multipurpose Tray
הדפס תוויות, מעטפות וכרטיסים באמצעות מגש רב-תכליתי סטנדרטי של 100 גיליונות
The basketball court can be multipurpose, so we can work it out.
מגרש הכדורסל הוא רב תכליתי, אפשר להשתמש בו.
And then you could have that multipurpose room where you could shower and cook.
ואז אתה יכול להיות חדר רב תכליתי איפה אתה יכול להתקלח ולבשל.
One optional 550-sheet drawer can be fitted (maximum capacity 850 sheets inclusive of multipurpose tray)
ניתן להתקין מגירה אופציונלית אחת עם קיבולת של 550 גיליונות (קיבולת מרבית של 850 גיליונות, כולל המגש הרב-תכליתי)
I'm your multipurpose tool guy.
אני איש הכלי הרב-תכליתי שלך.
Single sheet multipurpose feeder
מזין רב-תכליתי של גיליון בודד
You're like the multipurpose tool guy.
אתה כמו איש הכלי הרב-תכליתי.
Multipurpose tray: Plain Paper - 60 - 163 gsm, Thich Paper - 163 - 210 gsm, cardstock up to 175 gsm (grain long) or 215 gsm (grain short), transparencies 135-145 gsm, envelopes 60-105 gsm
מגש רב-תכליתי: נייר רגיל - 60 - 163 גרם, נייר עבה - 163 - 210 גרם, כרטיסים עד 175 גרם (גרעיני ארוך) או 215 גרם (גרעיני קצר), שקפים 135-145 גרם, מעטפות 60-105 גרם
Tray 1 (MultiPurpose Tray)
מגש 1 (מגש רב־ תכליתי)
Multipurpose (sheets): 100
רב-תכליתי (גיליונות): 100
Multipurpose Input Tray:
מגש קלט רב תכליתי:
What about your dream of having an in-loft multipurpose room?
מה לגבי החלום שלך בהקניית חדר רב תכליתי ב-בלופט?
More like a new product for multipurpose adhesion.
יותר כמו מוצר חדש להדבקה רב-שימושית.
We can rent out the multipurpose room after school to local clubs.
אנחנו יכולים להשכיר את החדר הרב תכליתי, אחרי הלימודים, למועדונים מקומיים.
Mr Zylinski told us he ordered you to restock the multipurpose wipes.
מר זיילינסקי אמרת לנו שהוזמנת לחדש את מלאי המגבונים.
I called our supplier, as we need the multipurpose wipes for housekeeping.
אני מתקשרת לספק, כאשר המגבונים דרושים לשירות חדרים.
Take advantage of the 50-sheet multipurpose drawer to print on various paper sizes without changing drawers.
הפק את המיטב ממגירה רב-תכליתית של 50 גיליונות להדפסה על גודלי נייר שונים מבלי להחליף מגירות.
Could it be a multipurpose tool, like this one?
זה אולי אולר, כמו זה?
They said that we can use the school's multipurpose room if we have to move the ceremony inside.
הם אמרו שנוכל להשתמש בחדר הרב-שימושי של בית הספר אם נאלץ לערוך את הטקס בפנים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 38. מדויק: 38. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo