הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "name" לעברית

ראה גם: last name
חפש את name ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Web Resource name cannot be null or empty.
שם של משאב אינטרנט אינו יכול להיות Null או ריק.
InfoPath cannot query because the External System Instance name is mismatched.
ל - InfoPath אין אפשרות ליצור שאילתה מאחר ששם מופע המערכת החיצוני אינו מתאים.
Populating default Analysis Services server name...
מאכלס שם שרת ברירת מחדל של Analysis Services...
Association name of the called SharePoint 2010 workflow.
שם השיוך של זרימת העבודה של SharePoint 2010 שבוצעה עבורה קריאה.
CanLoad() failed. The file name must be specified.
CanLoad () נכשל. יש לציין את שם הקובץ.
The name by which the user will know this Weblet.
השם שבאמצעותו המשתמש יזהה Weblet זה.
The Axd document class name is not specified.
שם מחלקת המסמך של Axd לא צוין.
Require a valid Windows user name and password for connection.
הצג דרישה לשם משתמש וסיסמה חוקיים של Windows לצורך התחברות.
The side-by-side name cannot be empty.
השם של רכיב זה לצד זה אינו יכול להיות ריק.
Internet Explorer does not have the correct user name and password information to access this feed.
ל - Internet Explorer אין פרטי שם משתמש וסיסמה מתאימים לצורך גישה להזנה זו.
Internet Explorer cannot send user name and password information to this server due to security policy settings.
ל - Internet Explorer אין אפשרות לשלוח פרטי שם משתמש וסיסמה לשרת זה בשל הגדרות מדיניות אבטחה.
Indicates the name of the SharePoint field that will supply the start date for the synchronized task.
ציון שמו של שדה SharePoint שיספק את תאריך ההתחלה עבור הפעילות המסונכרנת.
Required. This SharePoint field will supply data for the task name to be synchronized.
נדרש. שדה זה של SharePoint יספק נתונים עבור שם הפעילות שיש לסנכרן.
The Analysis Services database name should begin with a letter and cannot contain special characters.
שם מסד הנתונים של Analysis Services חייב להתחיל באות, והוא אינו יכול להכיל תווים מיוחדים.
The Analysis Services database must have a name.
למסד הנתונים של Analysis Services חייב להיות שם.
The combination of Exchange Sync enabled and an empty resource principal name is invalid.
השילוב של סינכרון Exchange זמין ושם ראשי ריק של משאב אינו חוקי.
Help message base name may not be null or empty.
שם בסיס של הודעת עזרה אינו יכול להיות Null או ריק.
Please select a preceding WebServiceInputActivity name.
נא בחר שם מקדים של WebServiceInputActivity.
The missing.Net Framework Data Provider's assembly qualified name is required.
דרוש שם ההרכבה המלא של ספק הנתונים של.Net Framework שחסר.
Cannot change the name of a constraint to empty string when it is in the ConstraintCollection.
אין אפשרות לשנות את השם של האילוץ למחרוזת ריקה כאשר הוא ב - ConstraintCollection.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94106. מדויק: 94106. זמן שחלף: 198 ms.

my name is 4463
real name 1179

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo