הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "natural science" לעברית

חפש את natural science ב: מילים נרדפות
מדעי הטבע
Are you the Dr. Maxwell Jordan who wrote the book on natural science?
אתה ד"ר מקסוול ג'ורדן שכתב את הספר על מדעי הטבע?
The thing about science - natural science - is that we can spin fantastic theories about the cosmos, and have complete confidence that the cosmos is completely indifferent to our theories.
העניין בנוגע למדע - מדעי הטבע - הוא שאנחנו יכולים לטוות תאוריות נפלאות בנוגע ליקום, ויש לנו ביטחון מלא שליקום לגמרי לא משנות התאוריות האלה.
That university's curriculum covers natural science and social science.
תוכנית הלימודים של האוניברסיטה הזאת כוללת את מדעי הטבע ומדעי החברה.
And I need my natural science badge.
ואני צריך את סמל הביולוגיה שלי.
The Green Revolution was the brainchild of the Rockefeller Foundation's natural science division, in partnership with large agricultural corporations.
המהפכה הירוקה" הייתה פרי העשייה",של מחלקת המדע של רוקפלר בשיתוף עם תאגידים חקלאיים גדולים.
Physics is a fundamental natural science.
הפיזיקה היא מדע מדויק יסודי.
Your children make natural science?
הילדים שלך לומדים מדע?
History. Biology. Natural science.
מתי די, מתי די!
Are you studying Natural Science?
איפה לומדים את זה - .בבית הספר לבוטניקה - בוטניקה?
For his natural science badge, we'd collect lice, hookworms and maggots.
בשביל סמל הביולוגיה שלו, אספנו כינים תולעי מעיים, ורימות.
The Green Revolution was the brainchild of the Rockefeller Foundation's natural science division, in partnership with large agricultural corporations.
בשיתוף עם תאגידים חקלאיים גדולים, חקלאות מבוססת דלק, סיפקה רווחים עצומים לתעשיית הנפט, אבל אף פעם לא מילאה את הבטחותיה.
But I'm very well grounded in Natural Science.
בנוגע לכישוריך כמורתן של הילדות הללו.
Are you studying Natural Science? No, Gardening.
איפה לומדים את זה?

תוצאות נוספות

Before I became a singer, I taught natural sciences.
לפני שהייתי זמרת, הייתי מורה לטבע.
He always said everyone ought to read the Bible and natural sciences.
הוא תמיד אמר שכולם צריכים לקרוא את התנך ואת מדעי הטבע.
Frank stole the rabbit from the natural sciences lab.
פרנק גנב את הארנבת ממעבדת מדעי הטבע.
Algebra, geometry, the natural sciences and, for the sake of decorum, ecclesiastical history.
אלגברה, גיאומטריה, מדעי הטבע ו, למען השם של הקודש, ההיסטוריה הכנסייתית.
Let's just keep this within the realm of the natural sciences, shall we?
בואי נישאר בתחום מדעי החיים, בסדר?
The natural sciences are harder than the social sciences.
מדעי הטבע קשים יותר ממדעי החברה.
"Physika" means the science of natural things.
פיזיוס" פירושו" המדע של דברים טבעיים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 37. מדויק: 13. זמן שחלף: 137 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo