הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "need to carry" לעברית

צריך לשאת
צריכים לבצע
צריך לבצע
צורך לשאת
צריך לסחוב
צריך להרים
צריכים להמשיך
צריכה להמשיך
בצורך לשאת
נזקקים כדי לבצע
תצטרך לשאת
You need to carry that all the time?
אתה צריך לשאת את זה כל הזמן?
You do not need to carry all that grief by yourself.
אתה לא צריך לשאת את כל האבל הזה בעצמך.
We need to carry out this mission together, and prove to whoever needs proof what we are made of.
אנחנו צריכים לבצע, את המשימה הזאת יחד ולהוכיח לכל מי שצריך הוכחה, למה אנו מסוגלים.
I need to carry out my pledge to them.
אני צריך לבצע את ההתחייבות שלי אליהם.
I can't fail them. I need to carry out my pledge to them.
אני לא יכול לאכזב אותם אני צריך לבצע את ההתחייבות.
I need to carry it to term or I don't get paid.
אני צריך לשאת אותו למונח או אני לא מקבל תשלום.
I've been told that I need to carry a firearm, so you'll need to book me in at the range.
נאמר לי שאני צריך לשאת נשק, כך תצטרך להזמין אותי ב בטווח.
You don't need to carry a gat.
אתה לא צריך לשאת אקדח
You don't need to carry all that weight.
אינכם חייבים לשאת את כל המשקל הזה.
You have no need to carry additional weapons or food supplies.
אין צורך לסחוב נשק נוסף או אוכל.
You need to carry on their message, bud.
אתה צריך להעביר הלאה את המסר שלהן, חבר.
I never understood why some knights felt the need to carry two swords.
אף פעם לא הבנתי מדוע חלק האבירים הרגיש הצורך לשאת שתי חרבות.
They need to carry out their job.
להם הם נזקקים כדי לבצע את עבודתם.
Supreme Court say I don't need to carry none around.
בית המשפט העליון אומר שאני לא צריך לסחוב אף סביב.
And I don't need to carry around those terrible memories anymore.
ואני לא צריכה להיסחב עם הזכרונות הנוראיים האלה עוד.
About how many silent joists we need to carry out.
להעריך כמה קורות תמיכה אנחנו צריכים.
You didn't need to carry it all by yourself.
לא היית צריך לסחוב את זה לבד.
I do not feel the need to carry a weapon in this place.
אינני חש בצורך לשאת נשק במקום הזה.
Thankfully, though I don't need to carry the demon seed,
למזלי, אני לא צריכה לשאת, את צאצאו של השד
You need to carry that all the time?
אתה אמור לקחת את זה איתך כל הזמן?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo