הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "not available" לעברית

חפש את not available ב: מילים נרדפות
לא זמין
לא פנוי
לא זמינה
אינו זמין אינה זמינה אינם זמינים אינן זמינות
שאינו זמין
לא זמינים
אינה פנויה
לא פנויים
שאינם זמינים
שאינה זמינה
לא היה זמין
אינו פנוי

הצעות

The OtherKeyAttribute property is not available for none KID key agree recipient.
המאפיין OtherKeyAttribute לא זמין עבור נמען הסכמה בעל מפתח שאינו מסוג KID.
Mobile or Toll: + 61298702131Toll-Free: not available
מטלפון נייד או בתשלום: + 61298702131שיחת חינם: לא זמין
Advanced option not available. This option requires the file acwzlib.accde to be read/write.
אפשרות מתקדמת לא זמינה. אפשרות זו דורשת שהקובץ acwzlib.accde יהיה מוגדר לקריאה/כתיבה.
Shared memory connectivity to SQL Server 2000 is either disabled or not available on this machine
קישוריות הזיכרון המשותף אל SQL Server 2000 מבוטלת או לא זמינה במחשב זה
Profile not available. You can only see this person's details when you have MS Outlook open.
הפרופיל לא זמין. ניתן לראות את פרטיו של אדם זה רק כאשר MS Outlook פתוח.
Some charts in this workbook have formatting that won't show because it's not available in this version of Excel.
תרשימים מסוימים בחוברת עבודה זו כוללים עיצוב שלא יוצג מאחר שהוא אינו זמין בגירסה זו של Excel.
This property is not available when PagesPerLayout is 0.
מאפיין זה אינו זמין כאשר PagesPerLayout מוגדר כ - 0.
Publisher cannot insert this picture into the appropriate graphic converter is not available.
ל - Publisher אין אפשרות להוסיף תמונה זו לפרסום. הממיר הגרפי המתאים אינו זמין.
HttpContext is not available. This class can only be used in the context of an ASP.NET request.
HttpContext אינו זמין. ניתן להשתמש במחלקה זו בהקשר של בקשת ASP.NET בלבד.
This value is not available unless Excel is running.
ערך זה אינו זמין אלא אם Excel פועל.
Presence privacy mode settings are not available. If the problem continues, please contact Microsoft Customer Service and Support.
הגדרות מצב פרטיות של נוכחות אינן זמינות. אם הבעיה נמשכת, פנה אל שירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft.
This option is not available while Word is embedded inside another application.
אפשרות זו אינה זמינה כאשר Word מוטבע בתוך יישום אחר.
That operation is not available for ListTemplate objects in a ListGallery.
פעולה זו אינה זמינה עבור אובייקטי ListTemplate ב - ListGallery.
Requested PaperSize is not available on the currently selected printer.
המאפיין הרצוי PaperSize אינו זמין במדפסת הנבחרת הנוכחית.
This feature is not available. Please run Setup again and reinstall or repair your Office installation.
תכונה זו אינה זמינה. הרץ שוב את תוכנית ההתקנה והתקן מחדש או תקן את התקנת Office.
The preview for this Web Part is not available.
התצוגה המקדימה עבור Web Part זה אינה זמינה.
Group conversations in Messenger is not available for this group.
שיחות קבוצתיות ב - Messenger אינן זמינות עבור קבוצה זו.
The Microsoft Exchange Directory Service is currently not available. Try reading this message later.
שירות מדריך הכתובות של Microsoft Exchange אינו זמין כעת. נסה לקרוא הודעה זו מאוחר יותר.
(! idspnOneNote) cannot open the file because the specified location is not available.
ל - (! idspnOneNote) אין אפשרות לפתוח את הקובץ מאחר שהמיקום שצוין אינו זמין.
The group you tried to change is not available within Project Web App. Another user most likely deleted the group.
הקבוצה שניסית לשנות אינה זמינה במסגרת Project Web App. סביר להניח שמשתמש אחר מחק אותה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1074. מדויק: 1074. זמן שחלף: 493 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo