הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "not connected to" לעברית

חפש את not connected to ב: מילים נרדפות
לא קשור
לא מחובר
לא מחוברת
שאינך מחובר לאינטרנט
אינך מחובר לאינטרנט
אינו מחובר לרשת
שאינך מחובר לרשת
Listen, we can't just pretend I'm not connected to other people, all right?
תקשיבי, אנחנו לא יכולים פשוט להעמיד פנים שאני לא קשור לאנשים אחרים, טוב?
I remember my crime enough to know that it's not connected to the song.
אני מספיק זוכר את פשעי כדי לדעת שהוא לא קשור לשיר.
It's not connected to the CPU.
לא, הוא לא מחובר למעבד.
Buried phone line, not connected to the house's main line.
קו טלפון גדול, לא מחובר לקו הראשי.
So the smoke detectors only alerted the people inside the bank, and the system's not connected to the fire or police department?
אז גלאי העשן מתריעים רק את האנשים בבנק והמערכת לא מחוברת למבכי האש או למשטרה?
I'm not connected to the electric.
אני לא מחוברת לחשמל.
His upper half of his body is not connected to his lower half.
החצי העליון של הגוף לא מחובר לחצי התחתון שלו.
Since security section ran that drill, it's not connected to the main network.
מכיוון שמחלקת הביטחון מפעילה אותו, הוא לא מחובר לרשת המרכזית.
If you think, "well, nobody can attack this power plant or this chemical plant because it's not connected to the Internet,"
אם אתה חושב, "אף-אחד לא יכול לתקוף את תחנת הכוח או המפעל הכימי"כי הוא לא מחובר לאינטרנט", זו אשליה מוזרה.
They always complain that you never listen, you're not connected to your emotions, you never cry.
הן תמיד מתלוננות שאתה לא, מקשיב, לא מחובר לרגשות שלך שאתה לא בוכה.
I'm not connected to you people.
אני לא קשור אליכם
It's not connected to a phone.
זה לא מחובר לטלפון.
One not connected to a network.
אחד לא מחובר לרשת.
It's not connected to the Internet.
היא לא מחוברת לאינטרנט.
He's not connected to Stroh.
הוא לא מחובר לסטר.
Access was not able to perform this operation because the project is not connected to a SQL Server database.
Access לא יכול היה לבצע פעולה זו כיוון שהפרוייקט אינו מחובר למסד נתונים של שרת SQL.
You're not connected to a terrorist group?
זאת אומרת, אתם לא שייכים - .לקבוצה טרוריסטית.
Offline access copies information from users' accounts to their device, which lets them use Outlook on the web when they're not connected to a network.
גישה לא מקוונת מעתיקה מידע מחשבונות משתמשים להתקנים שלהם, ומאפשרת להם להשתמש ב - 'Outlook באינטרנט' כשאינם מחוברים לרשת.
Publish to SharePoint is not available because you are not connected to your company network. Please try saving to your computer.
הפרסום ל - SharePoint אינו זמין משום שאינך מחובר לרשת החברה. נסה לשמור במחשב שלך.
If you are not connected to a router change the wireless channel.
אם אינך מחובר לנתב, שנה את ערוץ האלחוט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 99. מדויק: 99. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo