הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "not defined" לעברית

חפש את not defined ב: מילים נרדפות
לא מוגדר
לא מוגדרת
אינו מוגדר
לא הוגדר
אינה מוגדרת
לא מוגדרים
לא הוגדרה
שאינו מוגדר
אינם מוגדרים
שאינן מוגדרות
לא הגדרת
שלא הוגדרו
איננו מוגדר
לא מגדיר
The class or CssClass value is not defined.
המחלקה או ערך CssClass לא מוגדר.
Science is not defined by the method section of a paper.
מדע לא מוגדר על ידי חלק המתודה של מאמר.
Unexpected Error: Property update action is not defined.
שגיאה לא צפויה: פעולת עדכון המאפיין לא מוגדרת.
Alternate URL for the cross firewall access is not defined.
לא מוגדרת כתובת URL חלופית עבור גישה מעבר לחומת האש.
Given combination of Class, Part, and State is not defined by the current visual style.
השילוב הנתון של Class, Part ו - State אינו מוגדר על-ידי הסגנון החזותי הנוכחי.
Property name for root source path not defined: [2]
שם המאפיין עבור נתיב המקור המשמש כבסיס אינו מוגדר: [2]
SVG Graphics object - Gradient type is not defined.
אובייקט גרפי של SVG - סוג המילוי ההדרגתי אינו מוגדר.
Account number is not defined for the selected currency
מספר חשבון אינו מוגדר עבור המטבע שנבחר
'Bulk Input Limit' property is not defined for bulk MethodInstance, or it has an invalid value or type.
המאפיין 'מגבלת קלט בצובר' אינו מוגדר עבור MethodInstance בצובר, או שהוא כולל ערך או סוג לא חוקיים.
Journal name is not defined for Purchase invoice in accounts payable AIF parameters.
שם יומן אינו מוגדר עבור חשבונית רכישה בפרמטרי AIF של חשבונות זכאים.
And you're not defined by your parents.
ואת לא מוגדרת על פי ההורים.
All is not defined by binary constructs.
כל אינו מוגדר על ידי בונה בינארי.
Lookup identifier is not defined for this message. The message was not created by a call to the Receive method, or lookup identifier was not added to the properties to retrieve.
מזהה בדיקת המידע אינו מוגדר עבור הודעה זו. ההודעה לא נוצרה באמצעות קריאה לפעולת השירות Receive, או שמזהה בדיקת המידע לא נוסף למאפיינים לאחזור.
The style with identifier '|0' is not defined.
מזהה הסגנון '|0' אינו מוגדר.
Site database service is not defined or is not online.
שירות מסד הנתונים של האתר אינו מוגדר או אינו מקוון.
Dimension code is not defined for Dimension line.
קוד ממד אינו מוגדר עבור השורה 'ממד'.
Type '|1' is not defined.
הסוג '|1' אינו מוגדר.
Operator '|1' is not defined for types '|2' and '|3'. Use 'Is' operator to compare two reference types.
האופרטור '|1' אינו מוגדר עבור הסוגים '|2' ו - '|3'. השתמש באופרטור 'Is' כדי להשוות שני סוגי הפניה.
Well, I'm not defined by my clan.
ובכן, אני לא מוגדר על ידי השבט שלי.
Operator '|1' is not defined for type '|2'.
האופרטור '|1' אינו מוגדר עבור הסוג '|2'.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 103. מדויק: 103. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo