הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "not recognized" לעברית

חפש את not recognized ב: מילים נרדפות
לא מוכר
לא מזוהה
אינו מזוהה
אינה מזוהה
לא זוהה
לא זוהתה
אינו מוכר
לא זוהו
אינם מזוהים
אינה מוכרת
אינו מזהה
לא מאובחנות
לא זיהה
TF51541: The Node ID is not recognized.
TF51541: המזהה הייחודי של הצומת לא מוכר.
TF51596: The Field Type is not recognized.
TF51596: סוג השדה לא מוכר.
Error in SELECT clause: alias not recognized.
שגיאה במשפט SELECT: כינוי לא מזוהה.
Command not recognized:
הפקודה לא מזוהה:
The event [2] is not recognized.
האירוע [2] אינו מזוהה.
The value for the argument product is not recognized.
הערך עבור תוצר הארגומנט אינו מזוהה.
The item is not recognized by any available MAPI service.
הפריט אינו מזוהה על-ידי אף שירות MAPI זמין.
{The Windows user account you specified for the resource is not recognized by Project Server.}Check the spelling of the account name, and then try again.
{חשבון משתמש Windows שציינת עבור המשאב אינו מזוהה על-ידי Project Server.}בדוק את האיות של שם החשבון ולאחר מכן נסה שנית.
The selected content is not recognized. Check with your system administrator for more information.
התוכן שנבחר אינו מזוהה. פנה אל מנהל המערכת לקבלת מידע נוסף.
TF26059: The query name is not recognized.
TF26059: שם השאילתא לא מוכר.
TF26065: The project hierarchy node is not recognized.
TF26065: צומת ההיררכיה של הפרויקט לא מוכר.
An object specified for refresh is not recognized.
אובייקט שצוין לצורך רענון אינו מזוהה.
They're not recognized by the American Kennel Association.
הכלב הזה אפילו לא מוכר ע"י איגוד המכלאות האמריקאי.
This is a profession just not recognized by the government.
זה מ קצוע אבל לא מוכר על ידי הממשלה.
{The currency entered is not recognized.}Enter a valid currency or have your administrator specify that currency in Project Server and try again.
{המטבע שהוזן אינו מזוהה.}הזן מטבע חוקי, או בקש ממנהל המערכת לציין מטבע זה ב - Project Server ונסה שוב.
The user is not assigned a Lync license, or the assigned Lync license is not recognized. Please check the license assigned to the user.
למשתמש לא הוקצה רשיון Lync, או שרשיון Lync שהוקצה אינו מזוהה. בדוק את הרשיון שהוקצה למשתמש.
The variant type is not recognized. The ActiveX serialization failed. The message cannot be sent. The specified variant type is not supported.
סוג המשתנה אינו מזוהה. העריכה בסידרה של ActiveX נכשלה. אין אפשרות לשלוח את ההודעה. אין תמיכה בסוג המשתנה שצוין.
The token in '|0' is not recognized.
האסימון ב - '|0' אינו מזוהה.
One or more recipients' phone numbers in your message are either not valid or not recognized.
מספר טלפון אחד או יותר של הנמענים בהודעה אינו חוקי או אינו מזוהה.
If a student name is not recognized, the student may not be in the directory
אם שם של תלמיד אינו מזוהה, ייתכן שהתלמיד אינו מופיע במדריך הכתובות
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 109. מדויק: 109. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo