הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "nuclear energy" לעברית

חפש את nuclear energy ב: מילים נרדפות
אנרגיה גרעינית
אנרגיה אטומית
באנרגיה גרעינית
האנרגיה הגרעינית
לאנרגיה גרעינית
אנרגייה גרעינית
Now we know of two ways of making nuclear energy: fission and fusion.
עכשיו אנחנו מכירים שתי דרכים ליצירת אנרגיה גרעינית: ביקוע והיתוך.
A system that outshines solar, wind and even nuclear energy.
מערכת שמשפרת את השמש, רוח ואפילו אנרגיה גרעינית.
What with your meeting from committee on nuclear energy?
מה לגבי הכנס שלך בועדה ל "אנרגיה אטומית"?
Nuclear energy, fission, is really bad idea for bombs.
אנרגיה אטומית וביקוע גרעיני הם רעיון ממש גרוע עבור פצצות
Because a third of his fortune is tied up in nuclear energy.
כי שליש מהונו מושקע באנרגיה גרעינית.
But when we talk about nuclear energy, we really mean this.
אך כשמדובר באנרגיה גרעינית אנו מתכוונים בעצם לזה.
Twenty times more powerful than nuclear energy!
פעמים עשרים יותר חזק מ אנרגיה גרעינית!
Ranier Gerhardt's holdings include nuclear energy, bio-tech and chemical corporations.
שהנכסים של רניאר גרהרט, כוללים אנרגיה גרעינית ביו-טכנולוגיה וחברות כימיה.
Let's learn more about nuclear energy, shall we?
בואו נלמד עוד על אנרגיה גרעינית, בסדר?
But what exactly is nuclear energy?
אבל מה זה בדיוק אנרגיה גרעינית?
As did every other nuclear energy provider.
כפי שעשה בכל ספק אנרגיה גרעינית אחר.
In a nuclear power plant, just how is nuclear energy turned into electricity?
במפעל גרעיני איך בדיוק אנרגיה גרעינית הופכת לחשמל?
Their rejection of nuclear energy was of course nonsense.
הדחיה הזו של אנרגיה גרעינית היתה כמובן שטויות.
That wouldn't be nuclear energy, would it?
זה לא יהיה אנרגיה גרעינית, כן?
When most people think of nuclear energy, they think of this.
כאשר רוב האנשים, חושבים על אנרגיה גרעינית הם חושבים על זה.
So, people of the TED community, I put it to you that what the world needs now is nuclear energy.
אז, חברי קהילת TED, אני מציג בפניכם שמה שהעולם זקוק לו כעת הוא אנרגיה גרעינית.
It turns out that now that he and Ronnie are separated, they no longer possess the ability to harness nuclear energy.
מסתבר שעכשיו שהוא ורוני מופרדים, יש להם את היכולת כבר לא לרתום אנרגיה גרעינית.
If Tusk has the President's ear, you will see this administration shift its support toward nuclear energy and away from natural gas.
אם טסק ילחש באוזנו של הנשיא אתה תראה איך הממשל הזה יסיט את תמיכתו לעבר אנרגיה גרעינית והרחק מגז טבעי.
In the sun's core the fusion of hydrogen into helium releases nuclear energy in the form of photons.
בליבת בשמש ההיתוך של מימן להליום משחרר אנרגיה גרעינית בצורת פוטונים.
We stockpile samarium for defense purposes, of course, and quietly sell what we don't need to our friends in nuclear energy.
אנו לאגור סמריום למטרות הגנה, כמובן, ושקט למכור את מה שאנחנו לא צריכים לחברים שלנו בתחום אנרגיה גרעינית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 64. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo