הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "number" לעברית

חפש את number ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

number of 6721
3006
1627
719
496
328
300
Cabinet file has an unknown version number.
קובץ ה - Cabinet מכיל מספר גירסה בלתי ידוע.
Maximum number of records that will be exported to a static Microsoft Office Excel worksheet when exporting from the grid.
מספר הרשומות המרבי שייוצא לגליון עבודה סטטי של Microsoft Office Excel בעת ייצוא מהטבלה.
Work number, work number, work number.
הוא טלפון בעבודה, טלפון בעבודה, טלפון בעבודה.
Wrong version number in Apple MIME attachment.
מספר גירסה שגוי בקובץ מצורף מסוג Apple MIME.
You can also customize the number of additional buttons that appear on the toolbar of your Internet Explorer browser.
באפשרותך גם להתאים אישית את מספר הלחצנים הנוספים המופיעים בסרגל הכלים של דפדפן Internet Explorer.
Maximum number of requests that are permitted into FastCGI handler queue.
מספר מרבי של בקשות המותרות בתור של מטפל FastCGI.
Total number of health pings received by the process.
מספר כולל של בדיקות ping של תקינות שהתקבלו על-ידי התהליך.
DateAdd(interval, number, date)
DateAdd (מרווח זמן, מספר, תאריך)
The listen base address specified must include a non-zero port number when using ListenUriMode.Explicit.
הכתובת של בסיס ההאזנה שצוינה חייבת לכלול מספר יציאה שאינו אפס בעת השימוש ב - ListenUriMode.Explicit.
CLOB and NCLOB require even number of bytes for this argument.
CLOB ו - NCLOB דורשים מספר זוגי של bytes עבור ארגומנט זה.
Version number in Betfor00 is invalid.
מספר גירסה ב - Betfor00 אינו חוקי.
Silverlight runtime version number required by a silverlight web resource.
מספר גירסת זמן ריצה של Silverlight הדרושה למשאב אינטרנט של Silverlight.
Bytes Downloaded is the number of bytes downloaded so far by current task.
Bytes Downloaded הוא מספר הבתים שהורדו עד כה על-ידי המשימה הנוכחית.
Messages Retried is the number of messages scheduled for retry by resolver.
'Messages Retried' הוא מספר ההודעות שתוזמנו לניסיון חוזר על-ידי הפותרן.
Table Opens/sec is the number of database tables opened per second.
'Table Opens/sec' הוא מספר טבלאות מסד הנתונים הנפתחות בכל שניה.
LDAP Notifications Reported/sec is the number of LDAP notification results reported by this process per second to the end user.
'LDAP Notifications Reported/sec' הוא מספר התוצאות של הודעות LDAP שתהליך זה דיווח למשתמש הקצה בשניה.
Dumpster Calendar Log Entries/sec is the number of calendar logging entries generated per second.
Dumpster Calendar Log Entries/sec הוא מספר ערכי הרישום ללוח השנה שנוצרו לשניה.
The number of outstanding requests that are being proxied to other Client Access servers from this server.
מספר הבקשות הנמצאות בטיפול שמועברות ב - Proxy לשרתי גישת לקוח אחרים משרת זה.
Web Service Request Failures/sec is the number of failures per second detected in the Exchange Control Panel Web services.
'Web Service Request Failures/sec' הוא מספר הכשלים לשניה שזוהו בשירותי האינטרנט של לוח הבקרה של Exchange.
Total Requests is the number of Autodiscover requests processed.
Total Requests הוא מספר בקשות הגילוי האוטומטי שעובדו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33985. מדויק: 33985. זמן שחלף: 152 ms.

number of 6721

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo