הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "of" לעברית

חפש את of ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
'ReDim' statements require a parenthesized list of the new bounds of each dimension of the array.
משפטי 'ReDim' מחייבים רשימה בתוך סוגריים של איגודים חדשים של כל ממד של המערך.
The version of EdmItemCollection must match the version of StoreItemCollection.
הגירסה של EdmItemCollection חייבת להיות תואמת לגירסה של StoreItemCollection.
Size in bytes of the network packets used to communicate with an instance of SQL Server.
הגודל בביתים של מנות רשת המשמשות לניהול תקשורת עם מופע של SQL Server.
Only instances of HttpWebRequest are currently allowed for this property. Other subtypes of WebRequest are not supported.
רק מופעים של HttpWebRequest מותרים עבור מאפיין זה כרגע. סוגי משנה אחרים של WebRequest אינם נתמכים.
This list of trusted sources was created by a prior version of Office.
רשימה זו של מקורות מהימנים נוצרה על-ידי גירסה קודמת של Office.
The version of this assistant isn't compatible with your current version of Exchange.
הגירסה של מסייע זה אינה תואמת לגירסה הנוכחית שלך של Exchange.
Allows management of all aspects of an Exchange system.
מאפשר ניהול של כל ההיבטים של מערכת Exchange.
Availability of the PowerPoint Broadcast Site template depends on the existence of this feature.
זמינות תבנית אתר השידור של PowerPoint תלויה בקיומה של תכונה זו.
Type the address of the root site collection of the remote SharePoint farm.
הקלד את הכתובת של אוסף האתרים המוגדר כבסיס של החווה המרוחקת של SharePoint.
Supports the monitoring and analytic capabilities of PerformancePoint Services such as the storage and publication of dashboards and related content.
תומך ביכולות הניטור והניתוח של שירותי PerformancePoint כגון אחסון ופרסום של לוחות מחוונים ותוכן קשור.
The content and functionality of a Page are designed to be customised to match the needs of individual users and your organisation.
התוכן והפונקציונליות של דף Page מיועדים להיות מותאמים אישית, כדי לענות על הצרכים של המשתמשים הפרטיים והארגון שלך.
Uniqueidentifier specifying the id of recurring series of an instance.
ערך Uniqueidentifier המציין את המזהה של סידרה חוזרת של מופע.
The width of a Unicode text column must be an even number of bytes.
רוחבה של עמודת טקסט Unicode חייב להיות מספר זוגי של בתים.
Dell may provide whole unit exchanges of such third party hardware rather than the exchange of individual parts.
Dell עשויה לספק החלפות של יחידות חומרה שלמות של חברות צד שלישי במקום החלפה של חלקים בודדים.
Serial number of currently installed version of ColdFusion.
מספר סידורי של הגרסה הנוכחית המותקנת של ColdFusion.
The ReConnect partnership with Dell teaches consumers the importance of expanding the lifecycle of their unwanted electronics through environmentally responsible computer disposal.
"שותפות ReConnect עם Dell מלמדת משתמשים פרטיים אודות החשיבות של הרחבת מחזור החיים של ציוד האלקטרוניקה הלא רצוי שלהם באמצעות השלכת מחשבים אחראית לסביבה.
Dell delivers with a valuable portfolio of storage software to support the family of EqualLogic storage arrays.
Dell מספקת זאת באמצעות היצע מוצרים יקר ערך של תוכנות אחסון שנועדו לתמוך בכל משפחת מערכי האחסון של EqualLogic.
Dell believes that the benefits of object storage will lead to widespread adoption of this technology for fixed digital content.
חברת Dell מאמינה כי היתרונות של אחסון אובייקטים יובילו לאימוץ נרחב של טכנולוגיה זו עבור תוכן דיגיטלי קבוע.
Dell runs a full range of Certified Partner Programmes tailored to the requirements and needs of partners in each region.
Dell מפעילה טווח רחב של תוכניות שותפים מוסמכים שהותאמו במיוחד לדרישות ולצרכים של השותפים בכל אזור.
Can only have one instance of a WebPartManager and it must precede any instances of WebPartZone controls.
ניתן לכלול מופע אחד בלבד של WebPartManager ועליו לקבל קדימות על פני מופעים של פקדי WebPartZone.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1501967. מדויק: 1501967. זמן שחלף: 1395 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo