הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "of the star" לעברית

של הכוכב
בסטאר

הצעות

They're in the planetary system of the star Canopus.
הם במערכת פלנטרית של הכוכב קאנופוס.
"And the name of the star is called Wormwood."
"ושמו של הכוכב היה וורמווד"
Obviously it depends on the size of the star, but it could make a pretty big difference.
ברור שזה תלוי בגודלו של הכוכב, אבל זה יכול לשנות הכל.
Now, theoretically, at that time, the full power of the star should be available to us.
תאורטית, בזמן שזה קורה, כל כוחו של הכוכב עומד לרשותנו.
So if you engulf planet or large number of asteroids, you will have this Lithium-6 isotope in the spectrum of the star.
כך שאם בולעים כוכב-לכת או מספר גדול של אסטרואידים, ניתן למצוא איזוטופ זה של ליתיום -6 בספקטרום של הכוכב.
And then, as a planet goes around that star, when the planet gets in front of the star, the starlight dims, just a little bit, from our vantage point, because it's being blocked by the planet.
ואז, ככוכב לכת הולכת סביב הכוכב, כאשר כוכב לכת עוקף של הכוכב, הכוכבים מעמעמים, רק קצת, מנקודת התצפית שלנו, כי זה שנחסם ידי כוכב לכת.
This is the spectrum of the star.
זהו הספקטרום של הכוכב.
At the centre of the nebula lies the remnant of the star, its core, crushed by the force of gravity.
במרכז הערפילית נמצא השריד של הכוכב, הליבה שלה נמחצה על ידי הכוח הכבידה.
You can go to the museum of Hollywood history in Hollywood and see Max Factor's special rooms that he painted different colors depending on the complexion of the star he was going to make up.
אתם יכולים ללכת למוזיאון של ההיסטוריה של הוליווד, בהוליווד ולראות את החדרים המיוחדים של מקס פקטור, בהם הוא צבע בצבעים שונים בהתאם לגוון העור של הכוכב אותו הוא עמד לאפר.
A 50% setting creates points that are half the total radius of the star; a larger value creates sharper, thinner points; a smaller value creates fuller points.
קביעה של 50% יוצרת נקודות המכסות חצי מהרדיוס הכולל של הכוכב; ערך גדול יותר יוצר נקודות חדות ודקות יותר; ערך קטן יותר יוצר נקודות מלאות יותר.
And that the amount of energy per gram per second that flows through life is actually greater than a star - because of the star's long lifespan, the energy density in life is actually higher than a star.
וכמות האנרגיה עבור גרם אחד עבור שנייה שזורמת דרך החיים גדולה יותר מכוכב, בגלל תוחלת החיים הארוכה של הכוכב, צפיפות האנרגיה בחיים היא למעשה גבוהה יותר מאשר בכוכב.
So, we see the galaxy because of the star light.
ובכן, אנו רואים את הגלקסיות הודות לאור הכוכבים.
I thought they send a record of the star systems in our path.
חשבתי שהם שלחו עדויות למערכות כוכבים שבדרכנו.
The navigational computer isn't recognising any of the star patterns.
מחשב הניווט לא מזהה אף אחד מדפוסי הכוכבים.
Kansas, she says Is the name of the star
קנזאס, כך היא אומרת הוא שם הכוכב
Samson Cyberblood is the new king of the star system.
שמשון סייברבלוד הוא המלך החדש של מערכת הכוכבים.
How are we supposed to remove some of the star's mass?
ואיך אנחנו אמורים להסיר חלק ממסת הכוכב?
But why were you at the stall of the star witness?
אבל למה הייתם ב דוכן של העד הכוכב?
I need for you to get me something white to write on top of the star.
אני צריכה בשבילך שתשיגי לי משהו לבן לכתוב עליו את הכוכב.
one of the star will disappear.
כלומר, לאחר שהנישואין של הסונה...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 68. מדויק: 68. זמן שחלף: 168 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo