הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: get off back off better off
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "off" לעברית

הצעות

5944
off to 4682
take off 3020
cut off 2140
1735
hands off 1524
took off 1514
turn off 1436
1405
To turn off InPrivate Browsing, close this browser window.
כדי לבטל את גלישת InPrivate, סגור חלון דפדפן זה.
Show Details has been turned off for this PivotTable report.
הצגת פרטים בוטלה עבור דוח PivotTable זה.
Anonymous authentication for the Exchange Administration Center has been turned off. Please contact your administrator.
אימות אנונימי עבור מרכז הניהול של Exchange בוטל. פנה אל מנהל המערכת.
The Office Assistant cannot be turned off at this time.
אין אפשרות לכבות את המסייע של Office כעת.
Clear this to turn off pictures everywhere in Lync.
נקה אפשרות זו כדי לבטל תמונות בכל Lync.
Some People Pane features are turned off because Windows Desktop Search isn't available.
תכונות מסוימות של חלונית האנשים מבוטלות מאחר ש - Windows Desktop Search אינו זמין.
Search performance will be impacted because a group policy has turned off the Windows Search service.
ביצועי החיפוש יושפעו מכיוון שמדיניות קבוצתית ביטלה את שירות Windows Search.
Sorry, the farm administrator has turned off the public Office Store.
מצטערים, מנהל החווה ביטל את חנות Office הציבורית.
Turn off the cache host(s) that are not registered with SharePoint.
כבה את המחשבים המארחים של המטמון אשר אינם רשומים ב - SharePoint.
You may want to turn off this option if you're opening an InDesign document from an unknown source.
ייתכן שתרצה לבטל אפשרות זו בשעת פתיחת מסמך InDesign ממקור בלתי ידוע.
Direct E-mail via Mail Merge is off. The activity cannot be distributed. Please contact your Microsoft Dynamics CRM administrator.
דואר אלקטרוני ישיר באמצעות מיזוג דואר אינו פעיל. אין אפשרות להפיץ את הפעילות. נא פנה למנהל Microsoft Dynamics CRM.
To turn on or off the WiFi adapter radio, perform the following steps.
כדי להפעיל או לכבות את הרדיו של מתאם ה - WiFi, בצע את השלבים הבאים.
Graphics pop off the screen with the first 3D-capable Alienware laptop.
פריטי גרפיקה יקפצו מהמסך עם מחשב המחברת הראשון של Alienware התומך בתלת-ממד.
You print this document with all color management turned off in both Photoshop and the printer driver.
עליכם להדפיס מסמך זה כשכל אפשרויות ניהול הצבע מבוטלות, גם ב - Photoshop וגם במנהל המדפסת.
MaxPageStateFieldLength can only be set to -1[off] or positive numbers.
MaxPageStateFieldLength יכול להיות מוגדר ל - 1[off] או למספרים חיוביים בלבד.
To turn it off, set the appropriate Distiller parameter.
לביטול, קבעו את הפרמטר המתאים של Distiller.
Some features have been turned off for this document to maintain consistency with older versions of Word.
תכונות מסוימות בוטלו במסמך זה כדי לשמור על עקביות עם גירסאות קודמות של Word.
Cut off from everything you know.
אמשיך מהמקום שבו הייתי, מהאדם שהייתי, אשתחרר מכל מה שאני יודע.
Do you want off this case?
לא, אבל אני רוצה, שהעיקר יהיה התיק הזה.
They said jump off the trampoline.
הן אומרות "לקפוץ" ואתה זה שצריך לשמש כטרמפולינה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 156734. מדויק: 156734. זמן שחלף: 365 ms.

off to 4682
take off 3020
cut off 2140
hands off 1524
took off 1514
turn off 1436

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo