הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "on a" לעברית

הצעות

1170
1148
838
440
361
on a new 360
on a bus 281
276
Transaction log files are stored on a Windows-powered network-attached storage device.
קבצי יומן הרישום של הטרנזקציות מאוחסנים בהתקן אחסון המצורף לרשת ומופעל על-ידי Windows.
Find special limited-time offers on a range of Dell technology.
אתר הצעות מיוחדות לזמן מוגבל על מגוון של מוצרי טכנולוגיה של Dell.
Software included with the PowerVault RD1000 enables regularly scheduled backups on a monthly, weekly or daily basis.
התוכנה הכלולה עם PowerVault RD1000 מאפשרת גיבויים מתוזמנים קבועים על בסיס חודשי, שבועי או יומי.
This operation is not supported on a report server that is configured to run in SharePoint integrated mode.
פעולה זו אינה נתמכת בשרת דוחות שמוגדר לפעול במצב משולב של SharePoint.
Adding tags on a cell level in Acrobat is a labor-intensive procedure.
הוספת תגים ברמת התא ב - Acrobat דורשת עבודה רבה.
Organizer cannot call UpdateCalendarItem on a meeting request.
למארגן אין אפשרות לקרוא ל - UpdateCalendarItem בבקשה לפגישה.
OALGen is running on a passive cluster node. OAB generation will not be performed.
OALGen פועל בצומת אשכול סביל. יצירת OAB לא תבוצע.
Can't set AppPoolCommand on a non-IIsApplicationPool object.
לא ניתן להגדיר את AppPoolCommand באובייקט שאינו IIsApplicationPool.
SetValue cannot be called on a read-only property
SetValue לא יכול להיקרא על ידי מאפיין קריאה בלבד
AllowRemove can only be set to true on an IBindingList or on a read-write list.
ניתן להגדיר את AllowRemove כ - true אך ורק ב - IBindingList או ברשימת קריאה-כתיבה.
'|1' is not valid on a WithEvents declaration.
|1' אינו חוקי בהצהרת WithEvents.
'|1' is not valid on a Delegate declaration.
|1' אינו חוקי בהצהרת Delegate.
'|1' is not valid on a Structure declaration.
|1' אינו חוקי בהצהרת Structure.
Arguments cannot be passed to a 'New' used on a type parameter.
לא ניתן להעביר ארגומנטים ל - 'New' הנמצא בשימוש בפרמטר סוג.
Result cannot be called on a failed Match.
אין אפשרות לקרוא לתוצאה ב - Match שנכשל.
Event handler to be run on a different thread when the operation begins.
המטפל באירועים שיש להפעיל בהליך משנה (thread) נפרד כאשר הפעולה מתחילה.
Cannot specify both Get and Set on a property.
אין אפשרות לציין הן Get והן Set במאפיין.
WaitAll for multiple handles on a STA thread is not supported.
WaitAll עבור מספר מטפלים בהליך משנה STA אינו נתמך.
Unable to access ILGenerator on a constructor created with DefineDefaultConstructor.
אין אפשרות לגשת ל - ILGenerator באמצעות בנאי שנוצר עם DefineDefaultConstructor.
Returned if someone tries to call GetStaticFieldValue on a non-instance field.
מוחזר עם מישהו מנסה לקרוא ל - GetStaticFieldValue בשדה שאינו מופע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 46555. מדויק: 46555. זמן שחלף: 848 ms.

on a new 360
on a bus 281

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo