הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "on account" לעברית

ראה גם: on account of
חפש את on account ב: מילים נרדפות
על חשבון
בחשבון
לחשבון
על החשבון
על חשבונה
בהתחשב

הצעות

440
Leibelah, I got a chicken on account on a matchmaking fee.
ליב'לה, הנה קיבלתי תרנגולת על חשבון דמי שדכנות.
Except for it's not done on account that
מלבד זה לא נעשה על חשבון ש
If you were to appear to divest yourself of your association with the crews on account...
אם היית מופיע לשלול את עצמך ההתאגדות שלך עם צוותי בחשבון...
On account I blew out my knee in Game 4.
בחשבון שפוצצתי את הברך שלי במשחק 4.
I've put $25,000 on account in their private casino.
כבר העברתי 25,000 דולר לחשבון בקזינו הפרטי שלהם.
Update ledger origin for ledger updates - on account
עדכן מקור ספר ראשי עבור עדכוני ספר ראשי - לחשבון
Specifies the type of invoice (invoice, on account, etc.).
ציון שמראה את סוג החשבונית (חשבונית, לחשבון וכן הלאה).
Specify sum on account for on-account invoice from Project.
ציין סכום לחשבון עבור חשבונית לחשבון מפרוייקט.
Hears good, though, on account she grunts when you ask her a question.
שומעת טוב, עם זאת, על חשבון זה שהיא נוחרת כששואלים אותה שאלה.
His wife made him give it up on account it was too dangerous.
אשתו שכנעה אותו לוותר עליו על חשבון זה היה מסוכן מדי.
I'll buy you a pack of those bubblegum cigarettes on account you don't smoke no more.
אני אקנה לך חפיסת אלה סיגריות מסטיק על חשבון אתה לא מעשן ולא יותר.
Budget project on account.
פרוייקט תקציב בחשבון.
Update transaction origin for on account
עדכן מקור עסקה לחשבון
Name on account is too long
השם בחשבון ארוך מדי
Name on account is too short.
השם בחשבון קצר מדי.
Invalid name on account.
השם בחשבון לא חוקי.
Name on account is required.
נדרש שם בחשבון.
Ledger updates - On account
עדכוני ספר ראשי - לחשבון
Invoiced revenue - On account
הכנסה שחויבה - לחשבון
Update dimension for On account transactions
עדכן ממד עבור עסקאות לחשבון
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 82. מדויק: 82. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo