הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "on behalf of" לעברית

חפש את on behalf of ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
בשם מטעם בשמו של בשמה של בשמם של
מטעמו של
בשמן של
מטעמה של
בשמי ובשם
Call Answering Voice Messages is the total number of voice messages that were submitted for delivery because the calls were answered on behalf of subscribers.
Call Answering Voice Messages הוא המספר הכולל של הודעות קוליות שנשלחו למסירה מכיוון שהשיחות נענו בשם מנויים.
The load from this user represents MAPI operations performed by services on behalf of the user.
העומס ממשתמש זה מייצג פעולות MAPI שבוצעו על-ידי שירותים בשם המשתמש.
Participation in social computing on behalf of Intel is not a right but an opportunity, so please treat it seriously and with respect.
השתתפות במחשוב קהילתי מטעם Intel אינה זכות, אלא הזדמנות, לכן התייחס לכך ברצינות ובכבוד.
I come on behalf of Long John Silver.
אני בא מטעם לונג ג'ון סילבר.
I apologize on behalf of the hotel.
אני מתנצל בשמו של המלון זה לא אשמתך.
Stop acting on behalf of another user.
הפסק לפעול בשמו של משתמש אחר.
Some MAPI load done on behalf of user with high latency operations
חלק מעומס MAPI נוצר בשמו של משתמש עם פעולות השהיה גבוהות
You cannot respond to a sharing request on behalf of someone else.
אין באפשרותך להגיב לבקשת שיתוף בשמו של אדם אחר.
Specify the Web application error notification preferences on behalf of users
ציין את העדפות ההודעה על שגיאות יישומי אינטרנט בשם משתמשים
Allows a user who can act on behalf of another user. Users should have at least one other role in addition to this one in order to use Microsoft Dynamics CRM.
מאפשר למשתמש לפעול בשם משתמש אחר. למשתמשים צריך להיות לפחות תפקיד אחד בנוסף לתפקיד זה כדי להשתמש ב - Microsoft Dynamics CRM.
Check if you are filling this form on behalf of the beneficial owner
סמן אם אתה ממלא טופס זה בשם הבעלים האמיתי
Bob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
בוב השמיע מילות תודה בשם חבריו לכיתה.
The letter of reinstatement submitted on behalf of President Grant was entirely premature.
מכתב ההחזרה שהוגש בשמו של הנשיא גרנט
He even thanked us on behalf of the government.
טרנר עוזב, הוא אפילו הודה לנו בשם המושל.
I'm calling on behalf of Alan Fitch.
אני מתקשר בשם אלן פיץ'.
Show me strength on behalf of your servant.
"הראה לי כוח בשם המשרתת שלך"
I want to thank you on behalf of our club.
אני רוצה להודות לך בשם המועדון שלנו.
I mean, thanks on behalf of Eleanor Waldorf Designs.
כלומר, תודה בשם עיצובי אלנור וולדורף.
Your Excellency, on behalf of Marshal Petain and France,
הוד מעלתך, בשם המרשל פטן וצרפת
I'm here on behalf of our Father Superior, Filaret.
אני באתי בשמו של האב הממונה, פילרט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1581. מדויק: 1581. זמן שחלף: 227 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo