הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "on the list" לעברית

ברשימה לרשימה ברשימת
מהרשימה
על הרשימה
לפי הרשימה
לרשימת המוזמנים
עם הרשימה
בתור
בראש הרשימה

הצעות

Any wireless network that is broadcasting and is within receiving range of the WiFi adapter appears on the list.
כל רשת אלחוטית המשדרת ונמצאת בטווח הקליטה של מתאם ה - WiFi מופיעה ברשימה.
Click Yes to have update all the documents on the list that reference this file.
לחץ על Yes כדי ש - יעדכן את כל המסמכים ברשימה המפנים לקובץ זה.
Do you know who put you on the list there?
אתה יודע מי הוסיף אותך לרשימה?
I wouldn't even think to put that on the list.
אפילו לא הייתי חושב להכניס את זה לרשימה
I had my publicist put me on the list.
הפרסומאית שלי שמה אותי ברשימת ההמתנה.
After all, you're still on the list of suspects.
אחרי הכול, את עדיין ברשימת החשודים.
Is Robert Boles on the list?
האם יש אדם בשם רוברט בולס ברשימה?
My mission is to bring people on the list from the outside world to Olympus.
התפקיד שלי הוא להביא אנשים מבחוץ שרשומים ברשימה לאולימפוס.
Well, they're first on the list, but...
ובכן, הם הראשונים ברשימה, אבל
How can he not be on the list?
איך הוא לא יכול להיות ברשימה?
How long has Isaac been on the list now?
כמה זמן יצחק היה ברשימה עכשיו?
She wasn't on the list, dear.
היא לא הייתה ברשימה, יקירי.
We just need you to put us up on the list.
אנחנו רק צריכים אותך לשים אותנו ברשימה.
I should be somewhere on the list.
אני אמור להיות שם ברשימה איפה שהוא
They said they'd murder everyone on the list starting with Liv.
הם אמרו שהם לרצוח את כולם ברשימה החל עם ליב.
Who's next on the list?
מי הבא בתור ברשימה, דין -?
Sydney's father's next on the list.
אביה של סידני יהיה הבא ברשימה.
What are Isabella's chances if she goes back on the list?
מה הסיכויים של איזבלה אם היא חוזרת ברשימה?
Just call the gallery and have them put you on the list.
פשוט תתקשרו לגלריה ותגידו להם לשים אתכן ברשימה.
Any reason why 911 wasn't on the list?
יש סיבה למה מד"א לא הייתה ברשימה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1587. מדויק: 1587. זמן שחלף: 219 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo