הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "on the same" לעברית

באותו על אותו על אותה על אותם
לאותה
ב אותו
מדברים באותה
את אותו
לאותו

הצעות

330
296
250
191
BeginConnect cannot be called while another asynchronous operation is in progress on the same Socket.
אין אפשרות לקרוא ל - BeginConnect בזמן שפעולה אסינכרונית אחרת מתבצעת באותו Socket.
Property must be on the same type of the given ConstructorInfo.
מאפיין חייב להיות באותו סוג של ה - ConstructorInfo הנתון.
WikiLeaks is based on the same idea.
ויקיליקס" מבוססת" .על אותו הרעיון.
Cannot display indexed series (XValueIndexed = true) on the same axis if they are not aligned.
לא ניתן להציג סדרות ערוכות באינדקס (XValueIndexed = true) על אותו ציר כאשר הן לא מיושרות.
You can't put anchovies and pineapple on the same pizza.
אתה לא יכול לשים אנשובי ואננס ביחד על אותה פיצה.
And Bobby Flood's been on the same brief for five years?
ובובי נמצא על אותה פרשיה במשך חמש שנים.
Writers, editors, and designers can work simultaneously on the same InDesign document, without overwriting each other's work.
כתבים, עורכים ומעצבים יכולים לעבוד במקביל על אותו מסמך InDesign מבלי לדרוס זה את עבודתו של זה.
You must have Contribute installed on the same machine as.
Contribute חייב להיות מותקן באותו מחשב ש - מותקן בו.
Miss Kaswell, you and I are on the same partnership track,
העלמה קאסוול, את ואני באותו, מסלול לשותפות?
It's not based on the same criteria as regular films.
זה לא מבוסס על אותו קנה מידה של סרטים רגילים
And if we're going to be on the same team...
ואם אנחנו עומדים להיות באותו הצוות...
Because you slept with Doug Wheeler and Scott Thompson on the same night.
כי שכבת עם דאג ווילר וסקוט תומפסון באותו לילה.
Two D.C. homes torched, two families, on the same night,
שני בתים הוצתו בבירה, שתי משפחות, באותו הלילה
If he doesn't harp on the same thing...
נבל אם הוא לא על אותו הדבר...
Must have been on the same switch with the lights.
כנראה שהוא עובד על אותו מתג עם האורות.
You killed Victoria on the same spot her son died.
הרגת את ויקטוריה באותו המקום שבנה נהרג.
I see we're both on the same liquid diet.
אני רואה שאנחנו שניהם באותו דיאטת נוזלים.
Is that that company made $16 billion on the same drug.
זה שהחברה הרוויחה 16מיליארד דולר על אותה תרופה.
He parked on the same block eight times in a row
הוא חנה באותו הבלוק 8 פעמים ברציפות
That's on the same block our vic caught that cab.
זה באותו הבלוק שהקורבן שלנו תפס את המונית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1197. מדויק: 1197. זמן שחלף: 322 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo