הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "on this" לעברית

הצעות

1420
573
466
427
375
363
311
288
193
We're working on this homicide.
ובכן, אנחנו עובדים על הרצח הזה, אם כי.
Press Tab for more actions on this item
לחץ על המקש Tab עבור פעולות נוספות לפריט זה
To use Report Builder, you must install.Net Framework 3.5 on this computer.
כדי להשתמש בבונה הדוחות, עליך להתקין את.Net Framework 3.5 במחשב זה.
To open this file, you must first install Microsoft InfoPath 2013 on this computer.
כדי לפתוח קובץ זה, עליך להתקין תחילה את Microsoft InfoPath 2013 במחשב זה.
Start Microsoft Access to create forms and reports that are based on this list.
הפעל את Microsoft Access כדי ליצור טפסים ודוחות המבוססים על רשימה זו.
Another operation is already in progress on this socket. Try the query again.
פעולה אחרת כבר מתבצעת ב - Socket זה. נסה שוב לבצע את השאילתה.
More than one System Attendant resource is on this group.
יותר ממשאב System Attendant אחד נמצא בקבוצה זו.
IM - Messages Sent/sec is the number of instant messages that are being sent each second on this server.
IM - Messages Sent/sec הוא מספר ההודעות המיידיות הנשלחות בכל שניה בשרת זה.
A code page required for character translation to and from Unicode isn't installed on this computer.
דף הקוד הדרוש עבור תרגום תווים אל ומתוך Unicode אינו מותקן במחשב זה.
Exchange Server extensions for Windows-powered network attached storage are running on this server.
הרחבות שרת Exchange עבור אחסון מצורף לרשת המופעל על-ידי Windows פועלות בשרת זה.
The total number of Exchange Virtual Servers on this cluster has exceeded the allowable limit for active/passive to operate.
המספר הכולל של שרתי Exchange וירטואליים באשכול זה חרג מהגבול המותר עבור פעיל/סביל כדי לפעול.
A previous version of Exchange Server is already installed on this machine.
גירסה קודמת של Exchange Server כבר מותקנת במחשב זה.
Select the LobSystems that depend on this assembly.
בחר את ה - LobSystems שתלוי על הרכבה זו.
Weaver and I agree on this.
שמע, וויבר ואני אולי לא, מסכימים על דברים רבים
Occurs before the KeyDown event when a key is pressed while focus is on this control.
מתרחש לפני אירוע KeyDown בעת הקשה על מקש כאשר המוקד נמצא בפקד זה.
One or more patches target the x64 platform and cannot be installed on this machine.
תיקון אחד או יותר מהתיקונים מיועדים לפלטפורמת x64 ולא ניתן להתקינם במחשב זה.
Setting TextWriter is unsupported on this listener.
הגדרת TextWriter אינה נתמכת במאזין זה.
The AboveNormal and BelowNormal priority classes are not available on this platform.
מחלקות העדיפות AboveNormal ו - BelowNormal אינן זמינות בפלטפורמה זו.
The generic parameters are already defined on this MethodBuilder.
הפרמטרים הכלליים כבר מוגדרים ב - MethodBuilder זה.
You must call Initialize on this object instance before using it.
עליך לקרוא ל - Initialize במופע אובייקט זה לפני השימוש בו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 21992. מדויק: 21992. זמן שחלף: 795 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo