הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "once" לעברית

הצעות

2213
1933
1643
1038
but once 746
688
588
572
429
Russia was once strong, powerful...
רוסיה היתה פעם חזקה, כל כך עוצמתית
I saw Fargo once almost get swallowed by his mu-tent.
אני פעם ראיתי את פארגו כמעט נבלע על ידי האוהל שלו.
Length properties are unavailable once an entry has been opened for writing.
מאפייני Length אינם זמינים לאחר שערך נפתח לצורך כתיבה.
Cannot change DataType of a column once it has data.
אין אפשרות לשנות את ה-DataType של עמודה לאחר שהוזנו בה נתונים.
Although I came very close once.
למרות שהייתי קרוב מאוד בעבר אבל אתה יודע איך זה מרגיש
You've already met him once before.
אתה לא צריך אותי כבר פגשת אותו בעבר.
Cannot add or remove columns from the table once the DataSet is mapped to a loaded XML document.
אין אפשרות להוסיף או להסיר עמודות מהטבלה לאחר מיפוי DataSet למסמך XML טעון.
Cannot change DataSet property once it is set.
אין אפשרות לשנות מאפיין DataSet לאחר שהוגדר.
EntityKey values cannot be changed once they are set.
לא ניתן לשנות את ערכי EntityKey לאחר שהוגדרו.
These style definition changes are reflected in the text once the InDesign user updates the file.
שינויים אלה בהגדרות הסגנון משתקפים בטקסט לאחר שמשתמש InDesign מעדכן את הקובץ.
You know, I was almost married once.
אופליה: אתה יודע, הייתי כמעט נשוי פעם.
And you never once paid for drugs.
במשך 10 שנים ואף פעם לא שילמת בשביל הסמים.
I met him once... Milano.
פגשתי אותו פעם, את מילאנו, הוא היה מעצבן.
Owner says different promoters rent it out once a month.
הבעלים של הדירה אומר שמקדמי מכירות שונים השכירו אותה פעם בחודש.
You told me once, Chet:
אתה אמרת לי פעם, צ'אט".כשאתה
Pazzi was once Rinaldo's closest ally.
פזי היה פעם בעלת הברית הקרובה ביותר של רינלדו.
Personally, I once admired Carrie Ann.
באופן אישי, אני פעם הערצתי את קארי אן.
CreateFrameworkElement should be called only once.
יצירת פריט Framework צריכה להקרא פעם אחת בלבד.
EndRead can only be called once for each asynchronous operation.
ניתן לקרוא ל - EndRead פעם אחת בלבד עבור כל פעולה אסינכרונית.
Profiling error: BeginInprocDebugging cannot be called more than once.
שגיאת יצירת פרופיל: אין אפשרות לקרוא ל - BeginInprocDebugging יותר מפעם אחת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41901. מדויק: 41901. זמן שחלף: 247 ms.

but once 746

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo