הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "one number" לעברית

מספר אחד
אחד המספרים
למספר אחד

הצעות

There is only one number programmed into it.
"יש רק מספר אחד לתכנת לתוכה.
You got one number on speed dial.
יש לך רק מספר אחד בחיוג המהיר.
But one number corresponds to a mobile purchased recently in North London.
אבל אחד המספרים מתאים לטלפון נייד שנרכש לאחרונה בצפון לונדון.
So instead of tracing one number you're chasing 500,000.
אז במקום לאתר מספר אחד את רודפת אחר 500 אלף.
The contact list has only one number:
ברשימת האנשי קשר יש רק מספר אחד:
Last three days he traded more than a dozen calls with one number.
בשלושה ימים האחרונים הוא החליף יותר מ עשרות שיחות עם מספר אחד.
There's only one number saved in here.
יש רק מספר אחד נשמר כאן.
A broken burner with only one number on it.
צורב שבור עם רק מספר אחד על זה.
He dialed one number, 6 times, every few minutes.
הוא חייג מספר אחד שש פעמים בכל מספר דקות.
You'll find only one number in the contact list on the phone you're holding.
אתה תמצא רק מספר אחד ברשימת אנשי הקשר במכשיר שאתה מחזיק.
Only one number had ever called or sent texts to Danny's phone.
רק מספר אחד התקשר או נשלח ממנו סמסים לטלפון של דני.
How do you know it's one number and not a bunch of separate numbers?
איך את יודעת שזה מספר אחד ולא כמה מספרים נפרדים?
She's got one number in her address book.
יש לה מספר אחד בספר טלפונים.
There's got to be at least one number you can remember.
של חייב להיות לפחות מספר אחד שאתה יכול לזכור תסתכל על עצמך.
There's only one number on this card, and there's two of you.
יש רק מספר אחד בכרטיס זה, ויש שניכם.
There's only one number on the speed dial, so call it when you have a time and a place.
יש רק מספר אחד בחיוג מהיר אז תתקשר כשיהיה לך את הזמן והמקום.
Now, I looked at both victims' phones, and there's only one number that appears on both call logs.
עכשיו, הסתכלתי על שני הטלפונים של הקורבנות, ויש רק מספר אחד שמופיע בשני יומני השיחות.
Would it really make it easier for you if we settled on just one number?
האם זה באמת יקל עליך אם נקבע רק מספר אחד?
We found a SIM card, one number listed in the contacts.
מצאנו את הסים, מספר אחד היה רשום.
No, I built it to protect everyone, one number at a time.
לא, בניתי אותה כך שתגן על כולם, בכל פעם, מספר אחד.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 105. מדויק: 105. זמן שחלף: 174 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo