הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "one of" לעברית

חפש את one of ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

In Acrobat, you create a form field by choosing one of the form tools.
ב - Acrobat ניתן ליצור שדה טופס בעזרת בחירה באחד מכלי הטופס.
Handles clause requires a WithEvents variable defined in the containing type or one of its base types.
משפט Handles מחייב משתנה WithEvents המוגדר בסוג המכיל או באחד מסוגי הבסיס שלו.
At least one of the DataGridView control's columns has no cell template.
לפחות לאחד מעמודות הפקד של DataGridView אין תבנית תאים.
You can create your custom Internet Explorer browser in one of the platforms by selecting from the list below.
באפשרותך ליצור דפדפן Internet Explorer מותאם אישית באחת מהפלטפורמות על-ידי בחירה מהרשימה להלן.
You do not have the proper version of Silverlight installed. Please choose one of the following options.
הגירסה המתאימה של Silverlight אינה מותקנת במחשב שלך. נא בחר באחת מהאפשרויות הבאות.
Select one of the options to specify how property values are bucketed into intervals.
בחר באחת האפשרויות כדי לציין כיצד ערכי מאפיין מחולקים באמצעות Bucket למרווחי זמן.
To ensure that TrueType fonts are interpreted correctly, use one of the other font downloading options.
כדי להבטיח שגופני TrueType יפוענחו כהלכה, היעזר באחת משאר האפשרויות להורדת גופנים.
To appear in the Assets panel, a file must fall into one of these categories.
כדי שקובץ יוצג בחלונית Assets, עליו להיכלל באחת מקטגוריות אלה.
When Photoshop makes a quick approximation, it can use one of the upper levels.
כש - Photoshop מבצעת קירוב מהיר, היא יכולה להשתמש באחת מהרמות העליונות.
For convenience, you can select one of the conversion presets available in Acrobat.
לנוחותכם, ניתן לבחור באחת מקביעות ההמרה המוגדרות מראש הזמינות ב - Acrobat.
Choose one of the FrontPage Web site templates below and click |0 to create the new and a shortcut to it.
בחר באחת מתבניות אתרי האינטרנט של FrontPage להלן ולחץ על |0 כדי ליצור את הפריט החדש וקיצור דרך אליו.
The specified values for the replaceChild call are not valid. |9 cannot replace a node with one of its descendants.
הערכים שצוינו עבור הקריאה replaceChild אינם חוקיים. ל - |9 אין אפשרות להחליף צומת באחד מצאצאיו.
Use one of the following methods to start the WiFi connection utility tools:
להפעלת כלי תוכנית השירות לחיבור WiFi, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
(! idspnOneNote) cannot pack your notes because of an error with one of the sections in the notebook.
ל - (! idspnOneNote) אין אפשרות לארוז את ההערות שלך עקב שגיאה באחד המקטעים במחברת.
Outlook detected a problem with one of its program files. Contact your administrator to get a new version of 'outllibr.dll'.
Outlook זיהה בעיה באחד מקבצי התוכנית. פנה אל מנהל המערכת כדי לקבל גירסה חדשה של 'outllibr.dll'.
We can't complete this action because some values in one of the fields aren't supported by PivotTables.
לא ניתן להשלים פעולה זו משום שחלק מהערכים באחד מהשדות אינם נתמכים בטבלאות PivotTable.
EventHandlingScopeActivity can contain at most two children, one of which should be the EventHandlersActivity.
EventHandlingScopeActivity יכול להכיל שני צאצאים לכל היותר, אחד מהם חייב להיות EventHandlersActivity.
A Table of Contents must show at least one of Outline or Fields.
תוכן עניינים צריך להציג לפחות אחד מבין Outline או Fields.
Cannot perform Value Paging - Sorting of one of the fields not possible for Order By clause.
אין אפשרות לבצע קידוד ערך - מיון אחד מהשדות אינו אפשרי עבור פסוקית Order By.
An argument must be one of properties of a WorkflowElement.
ארגומנט חייב להיות אחד מבין מאפיינים של WorkflowElement.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 83375. מדויק: 83375. זמן שחלף: 946 ms.

of one 2769

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo