הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "operational" לעברית

ראה גם: fully operational
חפש את operational ב: הגדרה מילים נרדפות
מבצעי
פעיל
תפעולי
מבצעית מבצעיים תפעול מבצעיות תפעולית
המבצעי
התפעוליים
תפעוליים
המבצעיים
תפעוליות
התפעוליות
המבצעיות
למבצעיים
למבצעיות

הצעות

54
How long until it's operational?
כמה זמן יקח עד שזה יהיה מבצעי?
How's this whole operational command going for you?
איך פיקוד מבצעי כל זה קורה לך?
We'll have laser mike operational in five minutes.
יהיה לנו מיקרופון לייזר פעיל בתוך 5 דקות חיובי, רובה.
Mercury is already operational in most of our com centers.
מרקורי כבר פעיל ברוב מרכזי התקשורת שלנו.
Surely an operational pod is of much more use to us...
אין ספק שתרמיל תפעולי הוא שימוש הרבה יותר אלינו...
The defense grid goes operational in a matter of minutes, Tom.
רשת הגנת הולכת תפעולי בעניין של דקות, טום.
I'm sure Squadron Command will be pleased that the device is operational.
אני בטוח שמפקדת השייטת יהיו מרוצים שהמכשיר מבצעי.
That means the Lenox program's still operational.
כלומר של התכנית לנוקס עדיין מבצעי.
You still have operational command until I get back.
עדיין יש לך פיקוד מבצעי עד שאחזור.
All operational detail must be mutually agreed.
כל פרט מבצעי חייב להיות בהסכמה הדדית.
Okay, the gamma ray spectrometer is operational.
אוקיי, ספקטרומטר קרן גמא הוא מבצעי.
I want every resident that's operational to be in the field.
אני רוצה שכל תושב זה מבצעי להיות בתחום.
The bypass generator will be operational within the hour.
העוקף גנרטור יהיה מבצעי בתוך השעה.
Becoming unmanned, they fly with a perfect operational record.
אחר כך הם טסים עם רקורד מבצעי מושלם.
Junos network operating system with a consistent feature set helps shorten the learning curve and lower operational expenses.
מערכת ההפעלה לרשת Junos עם ערכת תכונות עקבית מסייעת לצמצם את עקומת הלימוד ולהפחית עלויות תפעול.
Historic final operational plan scenarios web menu
תפריט אינטרנט של תרחישים סופיים היסטוריים של תוכניות פעולה
OpenManage power monitoring and management features deliver operational improvements at no extra charge
תכונות OpenManage לניטור צריכת החשמל ולניהול מספקות שיפורים בתפעול ללא עלות נוספת
Improved TCO: Reduces acquisition and operational costs
עלות בעלות כוללת משופרת: מפחית את עלויות הרכישה והתפעול
Predictable monthly costs? turning capital expenses into operational expenses.
עלויות חודשיות ידועות מראש - שהופכות את ההוצאות הכספיות להוצאות תפעוליות.
A winning team, Dell's new generation PowerEdge hardware together with our deployment and operational services offer you a comprehensive server solution.
צוות מנצח, הדור החדש של חומרת PowerEdge של Dell ביחד עם שירותי הפריסה והשירותים התפעוליים שלנו מציעים לך פתרון שרת מקיף.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 942. מדויק: 942. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo